Reklama

Editorial

Rozhovor

Marek Benda

Stálé a nepřetržité změny legislativy

málokdy přináší zamýšlené důsledky

Naše téma

Vládní návrh zákona o veřejných

dražbách

Exekuce

Reakce EK ČR na vyjádření ministryně financí

EK ČR k jednání Ústavně-právního

výboru Poslanecké sněmovny o novele

Prezident České asociace věřitelů

Pavel Staněk k chráněnému účtu

Naše anketa

Občanské poradny a koronavir

Rozhovor

Takzvaný sněhulák by nepomohl dlužníkům,

ani věřitelům a způsobil by totální kolaps soudů

Rozhovor

Proč IFIS vykupuje pohledávky

za ARCA Investments?

Výběr z judikatury

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky

č. j. 29 iCdo 156/2017-109, ze dne 31. 10. 2019

Insolvenční poradna

Soud bude zkoumat nepoctivý záměr dlužníka.

Můžete mi sdělit co pod tím mám rozumět?

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Esej

Nastavené zrcadlo X.

Insolvence

Na konci srpna zažádal o ochranu před

věřiteli rekordní počet společností

Legislativa

Sněmovna podpořila v prvním čtení

chráněný účet pro dlužníky v exekuci

Insolvence

Oproti srpnu se počet návrhů na bankrot

obchodních společností zvýšil o 60 procent

Ekonomika

V září přerušilo svoji živnost nejvíce

podnikatelů od vyhlášení nouzového stavu

Ekonomika

Spotřeba domácností reálně klesla

oproti předchozímu čtvrtletí o 4,4 %

Ekonomika

V srpnu zaniklo nejméně obchodních

společností za uplynulé dva roky

Insolvence

Stížnosti na insolvenční správce? V naprosté

většině případů jsou nedůvodné, říká ministerstvo

Ekonomika

Letos přibylo nejméně nespolehlivých

plátců DPH za posledních šest let

Justice

David Petrlík byl vybrán jako kandidát

na soudce tribunálu soudního dvora

Ekonomika

Pandemie koronaviru výrazně

rozkolísala zahraniční obchod

Exekuce

Exekutorská komora ČR

spustila nový portál dražeb

Ekonomika

Nepříznivý trend: své podnikání

přerušuje čím dál víc živnostníků

Ekonomika

Mimořádná pomoc Úřadu práce ČR

spojená s aktuální epidemickou situací

Ekonomika

Nezaměstnanost zůstala v září na

3,8 %, počet uchazečů mírně klesl

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies