Reklama

 Editorial

Rozhovor

Mgr. Marek Indra

Dopad krize na obchod s pohledávkami

zatím nebyl nijak zásadní

Naše téma

Formuláře budou přehlednější,

graficky vyspělejší a chytřejší

Exekuce

Soudní exekutoři mají úspěšnost 30 procent,

Finanční a Celní správa o polovinu nižší

Andrej Babiš se setkal s Vladimírem

Plášilem a Marcelem Schmitzem

Exekutorská komora ke kauze

podnikatele Jana Kunce

Naše anketa

Insolvenční formuláře

Rozhovor

Platící sousedé jsou vůči neplatičům

v řadě případů téměř bezbranní

Rozhovor

Do očekávané ekonomické krize

vstupujeme bez správných dat

Výběr z judikatury

NS ČR – odpovědnost za škodu

způsobenou podáním insolvenčního návrhu

Legislativa

Novela zákona o obchodních korporacích

ve smyslu odpovědnosti statutárních

orgánů při úpadku obchodní korporace

Insolvenční poradna

Výtěžek zpeněžení zajištěného majetku a DPH

Esej

Nastavené zrcadlo IX.

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Ekonomika

Hotely v centru Prahy opustí

do konce roku 65 % zaměstnanců

Statistika

Počet obyvatel České republiky

vzrostl o pět tisíc

Ekonomika

Ministerstvo financí spouští rejstřík

osob vyloučených z hazardních her

Ekonomika

Většina firem stále nezveřejnila

finanční výkazy za rok 2019

Ekonomika

Co do počtu nových společností šlo letos

o nejsilnější červenec za posledních 10 let

Insolvence

Dluh obyvatel překročil hranici

2,5 bilionu korun

Ekonomika

V srpnu skončilo s podnikáním

nejméně lidí za posledních deset let

Ekonomika

Britských firem je v ČR nejméně od roku

2016, ovládaný kapitál přesáhl 50 miliard

Ekonomika

Nezaměstnanost zůstala v srpnu

na červencových 3,8 procentech

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies