Reklama

OBSAH

21.01.2018 Obsah Zdarma

Editorial

 

Rozhovor

Petr Smutný

Hodnota podniků není ve strojích

ani v ničem jiném, ale v lidech,

kteří tam pracují

 

Naše téma

Na nás se obracejí hlavně lidé,

kteří potřebují pomoc po

propuštění z vězení

 

Exekuce

Mění se nezabavitelná částka

v exekucích

 

Naše anketa

Co všechno chtějí vědět zadlužení?

 

Legislativa

Mezery insolvenčního zákona v praxi,

aneb co ani novela č. 64/2017 Sb.

nevyřešila

 

Rozhovor

Pravidla pro podnikání realitních

kanceláří jsou zřejmě připravena.

Kdy budou schválena?

 

Výběr z judikatury

NS ČR – k osvobození dlužníka

od placení zbytku dluhů

 

Insolvenční poradna

Faktura, kterou jsem vystavil, mi nebyla

zaplacena a daná společnost krátce

na to zkrachovala. Co mám dělat?

 

Náš sloupek

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Legislativa

Formuláře v oddlužení – co soudce, to názor

 

Úvaha

Sto roků hledání trůnu…  I.

 

Legislativa

Komentář k § 204 insolvenčního zákona

 

Ekonomika

Nespolehliví plátci DPH končí v exekuci

desetkrát častěji než ostatní podnikatelé

 

Ekonomika

Státní rozpočet za loňský rok skončil

schodkem ve výši 6,2 miliardy korun

 

Ekonomika

Počet bankrotů obchodních společností byl

v roce 2017 nejnižší za posledních 10 let

 

Legislativa

Co přinesl nový zákon o spotřebitelském

úvěru

 

Ekonomika

Loni se počet nespolehlivých plátců DPH

zvýšil o 42 procent

 

Ekonomika

Podíl nezaměstnaných vzrostl na 3,8 %,

bylo jich však o 100 tisíc méně než loni

 

Ekonomika

V Česku podniká přes 10 500 firem, které

sídlí v takzvaných nových daňových rájích

 

Ekonomika

Investiční klima v Evropě se zlepšilo

 

Ekonomika

Člověk v tísni zveřejnil velké srovnání

poskytovatelů půjček: Rozdíl v sankcích

může činit až pětinásobek

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies