OBSAH

Editorial

 

Rozhovor

JUDr. Lukáš Jícha

Povinné zastavování exekucí bude

motivovat povinné k vyhýbání se

placení dluhu

 

Naše téma

Nepřejeme si v České republice

„soukromé“ soudní exekutory?

 

Naše anketa

Novela exekučního řádu

 

Rozhovor

Zlepší nový zákon kvalitu

podávaných znaleckých posudků?

 

Výběr z judikatury

NS ČR – k promlčení zástavního

práva

 

Legislativa

Popření pohledávky zajištěného

věřitele dlužníkem

 

Legislativa

Přihlašování pohledávek do

insolvenčního řízení v Rakouské

republice

 

Rozhovor

Stále se hodně lidí přiživuje

na těch, kteří jsou v nouzi

 

Dražby

Ať se draží, aneb nový zákon

o dražbách je „téměř“ hotov

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Náš sloupek

 

Esej

Snění o moudré zemi po osmé…

 

Legislativa

Komentář k § 140 insolvenčního zákona

 

Insolvence

V červenci bylo vyhlášeno nejvíce

bankrotů lidí a podnikatelů v historii

 

Insolvence

Podíl společností, které zanikají

z důvodu bankrotu, stále klesá

 

Ekonomika

V prvním pololetí letošního roku začalo

podnikat nejvíce lidí za poslední čtyři roky

 

Insolvence

V okrese Most eviduje SOLUS dluh po

splatnosti u 15,32 % dospělých občanů

 

Ekonomika

Nezaměstnanost v červenci mírně vzrostla,

počet uchazečů meziročně stále klesá

 

Sdílet: