Reklama

Editorial

 

Rozhovor

JUDr. Lukáš Jícha

Povinné zastavování exekucí bude

motivovat povinné k vyhýbání se

placení dluhu

 

Naše téma

Nepřejeme si v České republice

„soukromé“ soudní exekutory?

 

Naše anketa

Novela exekučního řádu

 

Rozhovor

Zlepší nový zákon kvalitu

podávaných znaleckých posudků?

 

Výběr z judikatury

NS ČR – k promlčení zástavního

práva

 

Legislativa

Popření pohledávky zajištěného

věřitele dlužníkem

 

Legislativa

Přihlašování pohledávek do

insolvenčního řízení v Rakouské

republice

 

Rozhovor

Stále se hodně lidí přiživuje

na těch, kteří jsou v nouzi

 

Dražby

Ať se draží, aneb nový zákon

o dražbách je „téměř“ hotov

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Náš sloupek

 

Esej

Snění o moudré zemi po osmé…

 

Legislativa

Komentář k § 140 insolvenčního zákona

 

Insolvence

V červenci bylo vyhlášeno nejvíce

bankrotů lidí a podnikatelů v historii

 

Insolvence

Podíl společností, které zanikají

z důvodu bankrotu, stále klesá

 

Ekonomika

V prvním pololetí letošního roku začalo

podnikat nejvíce lidí za poslední čtyři roky

 

Insolvence

V okrese Most eviduje SOLUS dluh po

splatnosti u 15,32 % dospělých občanů

 

Ekonomika

Nezaměstnanost v červenci mírně vzrostla,

počet uchazečů meziročně stále klesá

 

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies