Reklama

Editorial

 

Rozhovor

Mgr. Ondřej Zezulka

Pro dlužníky je možná

nejdůležitější nařízení vlády

o nezabavitelných částkách…

 

Naše téma

Až dvě stě tisíc dětí se

u nás potýká s tím, že jeden

z rodičů neplatí výživné

 

Exekuce

Povinné zálohy a zastavení

exekuce po třech letech v případě

souběhu více exekucí

 

Exekuce

EK ČR spouští projekt

„Otevřená data o exekucích“

 

Exekuce

Výhrady Exekutorské komory ČR

k novele exekučního řádu

 

Naše anketa

Zvýšil se zájem o služby

občanských poraden?

 

Výběr z judikatury

NS ČR – srážky ze mzdy

dlužníka a insolvenční řízení

 

Insolvence

Postup plátce mzdy při souběhu

exekučního a insolvenčního řízení

 

Rozhovor

Úlohou ekonomů je dát co nejlepší

a co nejvíce fundované podklady

pro rozhodovací procesy

 

Ekonomika

Obce hospodařily s rekordními

příjmy i výdaji

 

Náš sloupek

 

Insolvence

Přihlašování pohledávek do

insolvenčního řízení v SRN

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Esej

Snění o moudré zemi po sedmé…

 

Legislativa

Komentář k § 416 insolvenčního zákona

 

Insolvence

Lidé se do osobních bankrotů nehrnou,

novela zatím nenaplňuje očekávání…

 

Insolvence

V červnu bylo vyhlášeno nejméně bankrotů

obchodních společností od roku 2008

 

Ekonomika

S podnikáním v květnu skončilo

nejméně lidí od začátku roku 2010

 

Insolvence

SOLUS jen za posledních sedm let

eviduje o 300 tisíc dlužníků méně

 

Ekonomika

Nabídky nepotřebného státního

majetku nově na jednom místě

 

Ekonomika

Nezaměstnanost v červnu zůstala

na 2,6 %, počet uchazečů klesl

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies