Obsah

Editorial
Rozhovor

JUDr. Ondřej Mareš, ll.M.
Spojovat exekuce k prvnímu
exekutorovi není příliš šťastné

Přání
Naše téma

U neplacení výživného často
hrají roli osobní a vztahové
záležitosti

Exekuce

Chystá se likvidace soudních
exekutorů a definitivní
vymýcení exekucí?

Dražby

PROKONZULTA obhájila
titul dražebníka roku

Naše anketa

Očekávání insolvenčních správců

Rozhovor

David šmejkal a Alena Doubková
Nebezpečný je úvěr, který si člověk
vezme v situaci, kdy je jeho
rozpočet nevyvážený

Výběr z judikatury

NS Čr – zajištění pohledávky věřitele
pohledávkou na běžném účtu dlužníka

Insolvence

Specifika uplatnění daňových
pohledávek v insolvenčním řízení

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Náš sloupek

Leden, do Plzně jedem

Legislativa

Institut nuceného prodeje cenných
papírů a jeho současná aplikační praxe

Insolvence

Stanovisko k přípustnosti účasti třetích
osob na činnosti insolvenčního správce

Dražby

O prodej dražbou nebyl v roce 2018 zájem

Úvaha

Snění o moudré zemi, poprvé…

Legislativa

Senát chce pro dlužníky lepší podmínky.
Návrh insolvenčního zákona projedná
opět Sněmovna

Legislativa

Komentář k § 135 insolvenčního zákona

Insolvence

Počet bankrotů obchodních společností
byl v uplynulém roce nejnižší za 11 let

Ekonomika

Rodinná pouta platí i v podnikání

Ekonomika

V listopadu zaniklo 1 399 obchodních
společností, nejvíce v historii Česka

Sdílet: