Reklama

Editorial
Rozhovor

JUDr. Ondřej Mareš, ll.M.
Spojovat exekuce k prvnímu
exekutorovi není příliš šťastné

Přání
Naše téma

U neplacení výživného často
hrají roli osobní a vztahové
záležitosti

Exekuce

Chystá se likvidace soudních
exekutorů a definitivní
vymýcení exekucí?

Dražby

PROKONZULTA obhájila
titul dražebníka roku

Naše anketa

Očekávání insolvenčních správců

Rozhovor

David šmejkal a Alena Doubková
Nebezpečný je úvěr, který si člověk
vezme v situaci, kdy je jeho
rozpočet nevyvážený

Výběr z judikatury

NS Čr – zajištění pohledávky věřitele
pohledávkou na běžném účtu dlužníka

Insolvence

Specifika uplatnění daňových
pohledávek v insolvenčním řízení

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Náš sloupek

Leden, do Plzně jedem

Legislativa

Institut nuceného prodeje cenných
papírů a jeho současná aplikační praxe

Insolvence

Stanovisko k přípustnosti účasti třetích
osob na činnosti insolvenčního správce

Dražby

O prodej dražbou nebyl v roce 2018 zájem

Úvaha

Snění o moudré zemi, poprvé…

Legislativa

Senát chce pro dlužníky lepší podmínky.
Návrh insolvenčního zákona projedná
opět Sněmovna

Legislativa

Komentář k § 135 insolvenčního zákona

Insolvence

Počet bankrotů obchodních společností
byl v uplynulém roce nejnižší za 11 let

Ekonomika

Rodinná pouta platí i v podnikání

Ekonomika

V listopadu zaniklo 1 399 obchodních
společností, nejvíce v historii Česka

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies