OBSAH

2018-11-23 | Konkursní noviny
ObsahZdarma

Editorial
Rozhovor

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA

Novela přináší řadu zásadních změn,

které mohou proces oddlužení

výrazně zefektivnit

Naše téma

Kryptoměny v insolvencích – nová

výzva pro insolvenční správce

Exekuce

Reakce EK ČR k článku předsedy

představenstva Komory dražebníků ČR

RNDr. Jiřího Bureše

Naše anketa

Klesá počet dražeb i v letošním roce?

Rozhovor

Musíme pomáhat dlužníkům, aneb cesta

do pekel je dlážděna dobrými úmysly

Výběr z judikatury

NS ČR – k osvobození závazku dlužníka

jako pojištěného vůči pojistiteli

Insolvenční poradna

Může zajištěný věřitel přihlásit do

insolvenčního řízení pohledávku současně

jako zajištěnou i nezajištěnou?

Insolvence

(Ne)nulové oddlužení ve víru pozměňovacích

návrhů

Insolvence

Restrukturalizační fórum o rychlejším

růstu firem, trhu práce a řešení krizí

Ekonomika

Čeští podnikatelé se krize neobávají

a své investice spíše navyšují

Advokacie

I nemajetný klient má nárok na to, aby mu

byly právní služby poskytnuty advokátem

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Úvaha

Sto roků hledání trůnu XI.

Legislativa

Komentář k § 130 insolvenčního zákona

Dražby

Dveřní právo katastrálních úřadů

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno