OBSAH

Editorial
Rozhovor

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA

Novela přináší řadu zásadních změn,

které mohou proces oddlužení

výrazně zefektivnit

Naše téma

Kryptoměny v insolvencích – nová

výzva pro insolvenční správce

Exekuce

Reakce EK ČR k článku předsedy

představenstva Komory dražebníků ČR

RNDr. Jiřího Bureše

Naše anketa

Klesá počet dražeb i v letošním roce?

Rozhovor

Musíme pomáhat dlužníkům, aneb cesta

do pekel je dlážděna dobrými úmysly

Výběr z judikatury

NS ČR – k osvobození závazku dlužníka

jako pojištěného vůči pojistiteli

Insolvenční poradna

Může zajištěný věřitel přihlásit do

insolvenčního řízení pohledávku současně

jako zajištěnou i nezajištěnou?

Insolvence

(Ne)nulové oddlužení ve víru pozměňovacích

návrhů

Insolvence

Restrukturalizační fórum o rychlejším

růstu firem, trhu práce a řešení krizí

Ekonomika

Čeští podnikatelé se krize neobávají

a své investice spíše navyšují

Advokacie

I nemajetný klient má nárok na to, aby mu

byly právní služby poskytnuty advokátem

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Úvaha

Sto roků hledání trůnu XI.

Legislativa

Komentář k § 130 insolvenčního zákona

Dražby

Dveřní právo katastrálních úřadů

Sdílet: