Reklama

Editorial
Rozhovor

JUDr..Jan Chvojka

Hrozivá míra zadlužení některých

našich občanů je dědictvím divoké

praxe půjčování peněz

Naše téma

Zastupuji zadlužené děti, jejichž

rodiče neplnili řádně svoji

vyživovací povinnost

Exekuce

Exekutorská komora ČR varuje před

podvodnými e-mailovými zprávami

Naše anketa

Novela insolvenčního zákona

Rozhovor

Lidé se nás ptají na to kde vůbec

zjistí, že jsou v nějaké exekuci

Výběr z judikatury

NS ČR – k exekučnímu titulu

proti insolvenčnímu správci

Insolvenční poradna

Vláda chce osobní bankroty

zpřístupnit i lidem s nízkými příjmy

jako jsem i já. Jak to tedy bude?

Insolvence

Specifika předkupního práva při

zpeněžení nemovitého majetku

v insolvenčním řízení

Legislativa

Novela insolvenčního zákona

má otevřít institut oddlužení

širšímu okruhu osob

Legislativa

Sněmovna jednala o maření

spravedlnosti. Nyní se touto

činností bude zabývat Senát

Legislativa

Reakce České asociace věřitelů

na projednání oddlužovací novely

Ústavně právním výborem

Náš sloupek
Dražby

Není podnikání jako podnikání

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Insolvence

Přehled konkurzů právnických osob

v září 2018 podle počtu zaměstnanců

Úvaha

Sto roků hledání trůnu X.

Legislativa

Komentář k § 129 insolvenčního zákona

Ekonomika

Pětina českých firem má virtuální sídlo

Ekonomika

Již 15 500 firem nespolehlivě odvádí DPH

Ekonomika

Studie Evropské komise: Česko se

dlouhodobě zlepšuje ve výběru DPH

Ekonomika

Počet bankrotů obchodních společností

byl v září nejnižší od začátku roku 2008

Ekonomika

Po zpřísnění daňových kontrol

začala firmám růst ziskovost…

Ekonomika

Nezaměstnanost klesla v září na 3 %

Legislativa

Výkon činnosti třetími osobami

v provozovnách insolvenčních správců

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies