Obsah

Editorial

Rozhovor

PhDr. Andrea Matoušková

Zadlužení mohou volit

i nelegální způsoby

jak svoji situaci řešit

Naše téma

Lze požadovat náhradu

škody za chybná

rozhodnutí úředníků?

Exekuce

Situace soudních exekutorů

se zhoršuje, jednal s nimi

také premiér…

Exekutorovi náleží úhrada

nákladů i v případě následného

řešení dluhu insolvencí

Insolvence

Opatřením předsedy krajského

soudu nelze obcházet

tzv. kolečko přidělování věcí…

Naše anketa

Insolvenční správci

k nedodržování “kolečka”

Rozhovor

Myslíme si, že útlum ve

stavebnictví může trvat

ještě několik let

Výběr z judikatury

ÚS ČR – odměna soudního

exekutora a insolvenční řízení

Insolvenční poradna

Jaké jsou povinnosti insolvenčního

správce k Finančnímu úřadu?

Dražby

Dražebníci mají k novele zákona

o veřejných dražbách připomínky

Insolvence

Promlčecí doba a rozhodčí nálezy

vydané na základě neplatné

rozhodčí smlouvy

Náš sloupek

Úvaha

Kaleidoskop úpadku X.

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Legislativa

Komentář k § 115, § 116 a § 117

insolvenčního zákona

Legislativa

Evidence přestupků umožní

efektivněji postihovat recidivu

a ukládat vyšší tresty

Ekonomika

Zjednodušené daňové přiznání

bude mít pro zaměstnance dvě

strany

Ekonomika

Počet bankrotů ve 3. čtvrtletí byl

ve všech sledovaných kategoriích

rekordně nízký

Ekonomika

Registry nespolehlivých plátců

DPH omezily vznik firem

zakládaných ke spekulacím

Ekonomika

Nespolehliví plátci DPH nejrychleji

přibývají ve Středočeském kraji

Ekonomika

Nezaměstnanost v září opět

klesla, bez práce bylo nejméně

lidí od prosince 2008

Insolvence

Novela insolvenčního zákona

má umožnit, aby se oddlužilo

více poctivých dlužníků

Sdílet: