Reklama

Editorial

Rozhovor

Ústavní soud rozhodl bezodkladně.

Situace klientů H-Systemu není

bezprostředně ohrožena

Naše téma

Z pohledu inkasních agentur je

dnes špatná doba. Lidé dobře

platí, je málo pohledávek…

Exekuce

Tisková zpráva prezidia EK ČR

k článku o chystaných změnách

exekučního řízení

EK ČR: Stát by se měl vážně

zabývat tím, jakou prioritu pro

něj má vymahatelnost práva

Naše anketa

Exekutoři a tarifní vyhláška

Rozhovor

Jsme ti, kteří prověřují podezření

z tunelování, vyvádění majetku

a ze závažných podvodů

Výběr z judikatury

NS ČR – ke způsobu uplatnění

pohledávky za majetkovou podstatou

Náš sloupek

Rozhovor

Insolvenční správci usilují

o vlastní zázemí

Insolvence

Nabytí dědictví za trvání oddlužení

Insolvenční poradna

Je možné přejmenovat insolvenčního

správce v oddlužení, kdy přezkumné

jednání již neprobíhá u insolvenčního

soudu?

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Úvaha

Sto roků hledání trůnu… IX.

Legislativa

Komentář k § 128 insolvenčního zákona

Insolvence

Nový elektronický rejstřík insolvencí

je dnes pro českou justici již nutností

Ekonomika

Krok kupředu, nebo možná

také „amnestie pro tuneláře“

Ekonomika

Dluh obchodních společností se

u nebankovních finančních institucí

meziročně zvýšil o 15,8 %

Ekonomika

Počet návrhů na bankrot podnikatelů

a také firem byl v srpnu nejnižší od

začátku roku

Ekonomika

Obliba ready made společností

klesla za čtyři roky téměř o 60 %

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies