Reklama

Editorial

 

Rozhovor

Zaplatit domek třikrát a dostavět

jej nestačí. Bydlet v něm

nebudete, protože je to vaše vina

 

Naše téma

Pojišťovny pojistí i rizikové cestovní

kanceláře, tvrdí Bisnode.

 

Naše téma

Reakce Asociace  cestovních

kanceláří ČR

 

Rozhovor

Cestovním kancelářím se letos

daří a nekrachují již tolik. Navíc

turisty chrání garanční fond

 

Exekuce

Počet důchodců, kterým důchody

krátí exekuční srážky, stále roste

 

Naše anketa

Roste počet neúspěšných exekucí?

 

Rozhovor

Jsme jednou z mála firem, které

umí nalézt, lokalizovat a analyzovat

konečného vlastníka

 

Výběr z judikatury

NS ČR – k popření vykonatelné

pohledávky

 

Náš sloupek

Důsledky veder

 

Insolvenční poradna

U insolvenčního správce jsem

uplatnil pohledávku za majetkovou

podstatou, nicméně ten ji neuznal.

Jak mám nyní postupovat?

 

Insolvence

K naplnění podmínky mnohosti

věřitelů v souvislosti s pohledávkou

soudního exekutora

 

Dražby

Oddlužení z pohledu zpeněžování

majetku dlužníků

 

Dražby

Nejnižší podání v dražbě

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Insolvence

Část insolvenčních správců přijde

o právo řídit velké bankroty…

 

Úvaha

Sto roků hledání trůnu… VIII.

 

Legislativa

Komentář k § 134 insolvenčního zákona

 

Insolvence

V červenci zbankrotovalo nejméně

podnikatelů za posledních pět let

 

Ekonomika

Na konci června bylo v ČR o 6,5 tisíce

podnikatelů více než na začátku roku

 

Ekonomika

Počet osob s dluhem po splatnosti klesl

k hranici sedmi procent občanů Česka

 

Ekonomika

Nezaměstnanost v červenci mírně

vzrostla, počet uchazečů meziročně

stále klesá…

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies