Reklama

OBSAH

20.07.2018 Obsah Zdarma

Editorial

Rozhovor

JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D.

Aktuální novela přináší zejména

naprosté rozostření koncepce

insolvenčního zákona

Naše téma

Stále je podstatná část dlužníků,

kteří věří, že nejlepším řešením

je nic neřešit

Průzkum

Po třech letech intenzivních propadů

inkasní trh v Česku mírně ožívá

Exekuce

Náklady na protiprávní exekuci jdou

na vrub exekutora, připomněl

Ústavní soud

Exekutorská komora ČR lituje další

promarněné příležitosti zavést teritorialitu

Naše anketa

Exekuce, alimenty a řidičská oprávnění

Rozhovor

Počet bankrotů obchodních společností

klesá již čtvrtým rokem po sobě

Výběr z judikatury

NS ČR – oddlužení a dluhy z podnikání

Legislativa

Přehled zásadních změn insolvenčního

zákona, účinných od 1. července 2017

Legislativa

Praktický komentář k zákonu

o veřejných dražbách

Legislativa

Novela insolvenčního zákona (5)

Legislativa

Na prahu změn úpadkového práva

v kontextu iniciativy Evropské unie

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Úvaha

Průvodce EU po jejím úpadku VII.

Legislativa

Poslanci rozšířili okruh osob, u kterých

bude možné pozastavit řidičské oprávnění

Legislativa

Komentář k § 286 insolvenčního zákona

Insolvence

V pololetí vyhlášeno nejméně bankrotů

obchodních společností od roku 2008

Ekonomika

Počet obchodních společností v ČR se za

prvních pět měsíců roku zvýšil o 10 tisíc

Ekonomika

Více než 81 tisíc českých společností

ovládají lidé či společnosti ze zahraničí

Ekonomika

Nezaměstnaných bylo v červnu nejméně

za posledních 19 let – celkem 297 439

Ekonomika

Nespolehliví plátci DPH se

koncentrují hlavně v Praze

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies