OBSAH

Editorial

Rozhovor

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

Projekty mají hlavně přispět

k legislativním změnám

a k reformě insolvenčního práva

 

Naše téma

Exekuce se nevyhýbají ani

důchodcům. Loni jich bylo

přes 85 tisíc

 

Exekuce

Projev prezidentky EK ČR

Pavly Fučíkové na konferenci

Česko v době dluhů

 

Reakce EK ČR k výpočtům

nákladů na vymáhání ze strany

Ministerstva spravedlnosti ČR

 

Naše anketa

Neziskové organizace a právní

konzultace

 

Náš sloupek

 

Výběr z judikatury

NS ČR – k postoupení pohledávky

na věřitele z jiného členského státu EU

 

Rozhovor

Po dlouhé době vnímám skutečný

zájem problematiku bytových

domů částečně řešit

 

Insolvenční poradna

Kontroly provozoven inslovenčních

správců

 

Legislativa

Ministerstvo zavádí přísnější

postihy pro insolvenční správce

 

Insolvence

Je insolvenční správce podnikatelem?

 

Legislativa

Novela insolvenčního zákona

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Úvaha

Průvodce EU po vlastním úpadku III.

 

Legislativa

Komentář k § 166 insolvenčního

zákona

 

Insolvence  

Počet bankrotů obchodních společností

i fyzických osob minulý měsíc poklesl

 

Ekonomika

Českým společnostem se daří, od roku

2011 jim vzrostly tržby téměř o čtvrtinu

 

Ekonomika

Firmy v uplynulých letech zvyšovaly

kapitál a krátkodobý finanční majetek

 

Ekonomika

Českým společnostem se daří, od roku

2011 jim vzrostly tržby téměř o čtvrtinu

 

Ekonomika

   Masivní odliv kapitálu z daňových rájů

 

Ekonomika

Finanční správa odpustí podnikatelům

dvě loňské a jednu letošní pokutu

Sdílet: