Reklama

Obsah

20.04.2018 Obsah Zdarma

Editorial

Rozhovor

JUDr. Michal Žižlavský

Ministerstvo vůbec neřeší dopady

novely na věřitele a na administraci

velkého množství případů

Naše téma

Dostat se na nulu bude strašně

těžké, říká Daniel Hůle

Exekuce

Exekutorská komora má nové vedení.

Prezidentem se stal Vladimír Plášil

Legislativa

Alternativa oddlužovací novely:

Osvoboďme dlužníky v osobním

bankrotu od úroků a pokut

Naše anketa

Nový zákon o veřejných dražbách

Rozhovor

To, co zpracováváme, se v podstatě

vždy týká praní špinavých peněz.

To je účel našeho úřadu

Výběr z judikatury

NS ČR – poddlužnická žaloba

a insolvenční řízení

Náš sloupek

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Legislativa

Důchod jako zaopatřovatelská smlouva

podle nového občanského zákoníku

Legislativa

Vládní novela insolvenčního zákona prošla

v Poslanecké sněmovně do druhého čtení

Insolvence

Překvapivé rozhodnutí Vrchního soudu

o nároku insolvenčního správce na

odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek

Úvaha

Sto roků hledání trůnu… IV.

Legislativa

Komentář k § 275 insolvenčního zákona

Ekonomika

Počet firemních bankrotů byl v prvním

čtvrtletí roku 2018 druhý nejnižší za 10 let

Ekonomika

Firmy, které dnes vlastní obce, podnikají

hlavně v teplárenství, vodárenství

a nakládání s odpady

Ekonomika

Nezaměstnanost v březnu opět klesla

Ekonomika

Pětina podnikatelů a firem v Česku

již prošla několika insolvencemi…

Ekonomika

Dluh na DPH má dnes v České

republice přes 13 000 subjektů

Insolvence

Klienti cestovních kanceláří budou

lépe chráněni. Poslanci schválili

garanční fond

Ekonomika

Nejpozději platí firmy s litevskými

a také s rumunskými vlastníky…

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies