Reklama

Editorial

 

Rozhovor

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D.

Rok po neúspěšné novele

zákona o veřejných dražbách

je stále mediální ticho

 

Dražby

Prokozulta se loni opět stala

dražebníkem roku

 

Naše téma

Oddlužovací novela nabízí

dlužníkům nulovou variantu

splácení jejich dluhů

 

Exekuce

Bývalý soudní exekutor Jozef

Višváder stráví za zpronevěru

113 milionů jedenáct let ve vězení

 

Naše anketa

Oddlužovací novela insolvenčního zákona

 

Ekonomika

Řešení krize na finančním trhu

 

Rozhovor

Novela by měla umožnit dlužníkům

vyklouznout z dluhové pasti. Dluhy

mají věřitelé odpustit

 

Výběr z judikatury

NS ČR – k důsledkům neplatnosti

dohody o započítávání pohledávek

 

Insolvenční poradna

Jak by mělo postupovat společenství

vlastníků když zjistí, že je

zpeněžována jednotka v domě?

 

Náš sloupek

 

Legislativa

Dopady novely inolvenčního zákona na

uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení

 

Právník roku 2017

 

Rozhovor

Sdružení SOLUS eviduje 635 tisíc

dospělých se závazkem po

splatnosti. Dluží přes 50 miliard…

 

Legislativa

Inzerát Ministerstva spravedlnosti ČR

 

Úvaha

Sto roků hledání trůnu… II.

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Legislativa

Komentář k § 21 insolvenčního zákona

 

Insolvence

Počet bankrotů fyzických osob

podnikatelů byl nejnižší za 4 roky

 

Ekonomika

V roce 2017 vzniklo 32 557 obchodních

společností, nejvíce v historii ČR

 

Ekonomika

Loni začalo podnikat 58 tisíc fyzických

osob, s podnikáním jich skončilo 48 tisíc

 

Dražby

Elektronická aukce bytů přinesla do

rozpočtu Prahy 5  17 milionů navíc

 

Ekonomika

Zákaz kouření v restauracích počet

aktivních živností zatím neovlivnil

 

Ekonomika

Počet lidí bez práce se v lednu meziměsíčně

zvýšil, meziročně jich je o 100 tisíc méně

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies