Reklama

%%tb-image-alt-text%%

O vinách a dluzích X.

20.10.2023

Minulé, zářijové pokračování bylo především ve vztahu k domácím poměrům trochu naříkavé, a proto si to říjnové zaslouží být trochu více konstruktivní a pokusit se o odpovědi na věčné otázky co dělat…?!? nebo kdo jsme a co chceme…?!? Tady ovšem platí více než kdykoliv jindy, že dobrá otázka je nade všechny dobré odpovědi. Proto je důležité začít nikoliv s hledáním odpovědí na věčné otázky, ale položit si zjevně dobrou otázku, zda jsou naše věčné otázky pořád ještě otázkami dobrými.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Minulé, zářijové pokračování bylo především ve vztahu k domácím poměrům trochu naříkavé, a proto si to říjnové zaslouží být trochu více konstruktivní a pokusit se o odpovědi na věčné otázky co dělat…?!? nebo kdo jsme a co chceme…?!? Tady ovšem platí více než kdykoliv jindy, že dobrá otázka je nade všechny dobré odpovědi. Proto je důležité začít nikoliv s hledáním odpovědí na věčné otázky, ale položit si zjevně dobrou otázku, zda jsou naše věčné otázky pořád ještě otázkami dobrými.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies