Reklama

%%tb-image-alt-text%%

O vinách a dluzích VII.

20.07.2023

Léto budiž pochváleno…

Těžko říct, kolikrát za dvacet let v letních pokračováních této rubriky čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN toto okřídlené úsloví Fráni Šrámka četli, podobně jako Vančurovo Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Letošní léto si zaslouží nepochybně úsloví obě. Události, které se kolem nás vynořují a jsou zdrojem informací, které se na nás valí ze všech stran, mají svou podstatu, svůj prostor důvodů, ukrytý někde hluboko pod povrchem dění. Jejich zdrojem jsou nerovnováhy, které jsou mimo jiné svého druhu dluhy a vinami. Jsou to dluhy, které nebyly dlouho splaceny, a viny, které nebyly dlouho odčiněny.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Léto budiž pochváleno…

Těžko říct, kolikrát za dvacet let v letních pokračováních této rubriky čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN toto okřídlené úsloví Fráni Šrámka četli, podobně jako Vančurovo Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Letošní léto si zaslouží nepochybně úsloví obě. Události, které se kolem nás vynořují a jsou zdrojem informací, které se na nás valí ze všech stran, mají svou podstatu, svůj prostor důvodů, ukrytý někde hluboko pod povrchem dění. Jejich zdrojem jsou nerovnováhy, které jsou mimo jiné svého druhu dluhy a vinami. Jsou to dluhy, které nebyly dlouho splaceny, a viny, které nebyly dlouho odčiněny.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies