Reklama

%%tb-image-alt-text%%

O vinách a dluzích IX.

21.09.2023

Začal školní rok, a právě v pátek 1.září se nás rozhodl pan premiér obdařit svou vizí pro tuto zemi na příští tři desítky let. Šlo o podivuhodný soubor floskulí, klišé a frází, které může říct kdykoliv, kdekoliv, kdokoliv a komukoliv. Proto je také většinový dojem byl ten, že už jsme to každý někde, někdy od někoho slyšel. Otázka zní, proč muselo něco tak obskurního zaznít v době, kdy se tato země propadá do bezvýznamnosti a není schopna realizovat jakékoliv, byť sebeprimitivnější kroky ke své záchraně. Nabízí se alegorie toho, když jsme říkávali, že nejmocnějším zdrojem pracovní inciativy je blížící se termín a prožraná záloha. Této zemi zvoní hrana, což představuje obojí najednou, musí se něco stát, protože zdroje na švejkování před vlastním osudem došly a čas splácení dluhů a apokalypsy se naplnil. Je smutné, že ta nutnost něco udělat padla na tu nejnešťastnější a nejneschopnější vládu v dějinách této země. Zdaleka nemůže za to, že naše elity a jejich vlády bezostyšně ruinují tuto zemi už bezmála patnáct let. Tragédie naší společné pastviny sice začala v této zemi již s opoziční smlouvou, ale její proměna v poušť začala s vychytralým svržením Topolánkovy vlády Paroubkovým sexy mozkem v průběhu předsednictví v roce 2009.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Začal školní rok, a právě v pátek 1.září se nás rozhodl pan premiér obdařit svou vizí pro tuto zemi na příští tři desítky let. Šlo o podivuhodný soubor floskulí, klišé a frází, které může říct kdykoliv, kdekoliv, kdokoliv a komukoliv. Proto je také většinový dojem byl ten, že už jsme to každý někde, někdy od někoho slyšel. Otázka zní, proč muselo něco tak obskurního zaznít v době, kdy se tato země propadá do bezvýznamnosti a není schopna realizovat jakékoliv, byť sebeprimitivnější kroky ke své záchraně. Nabízí se alegorie toho, když jsme říkávali, že nejmocnějším zdrojem pracovní inciativy je blížící se termín a prožraná záloha. Této zemi zvoní hrana, což představuje obojí najednou, musí se něco stát, protože zdroje na švejkování před vlastním osudem došly a čas splácení dluhů a apokalypsy se naplnil. Je smutné, že ta nutnost něco udělat padla na tu nejnešťastnější a nejneschopnější vládu v dějinách této země. Zdaleka nemůže za to, že naše elity a jejich vlády bezostyšně ruinují tuto zemi už bezmála patnáct let. Tragédie naší společné pastviny sice začala v této zemi již s opoziční smlouvou, ale její proměna v poušť začala s vychytralým svržením Topolánkovy vlády Paroubkovým sexy mozkem v průběhu předsednictví v roce 2009.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies