Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Novela přináší řadu zásadních změn, které mohou proces oddlužení výrazně zefektivnit

23.11.2018

Hovoříme s místopředsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem, Ph.D., MPA

Koncem října (26. 10.) schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu insolvenčního zákona, která má otevřít institut oddlužení širšímu okruhu dlužníků. Protože nás zajímalo, co tato novela přinese insolvenčním soudům a soudcům, místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích Zdeňka Strnada jsme se zeptali:
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Hovoříme s místopředsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem, Ph.D., MPA

Koncem října (26. 10.) schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu insolvenčního zákona, která má otevřít institut oddlužení širšímu okruhu dlužníků. Protože nás zajímalo, co tato novela přinese insolvenčním soudům a soudcům, místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích Zdeňka Strnada jsme se zeptali:
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies