Novela motivuje dlužníky neřešit své dluhy a vyčkat si na příznivé období

18.03.2022 Exekuce Placené

Hovoříme se soudním exekutorem JUDr. Ing. Martinem Štikou

V období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 měli dlužníci (povinní) možnost využít takzvané Milostivé léto a uhradit exekučně vymáhaný dluh snížený o veškeré úroky a další náklady. Dlužník v rámci Milostivého léta uhradil pouze původní jistinu a náklady exekuce ve výši 750 Kč plus DPH, to znamená 908 Kč. Šlo pouze o exekučně vymáhané pohledávky. Dlužníkem musela být fyzická osoba a věřitelem státní subjekt – například Česká republika, územní samosprávný celek, zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas a tak dále. Dalšími věřiteli byly právnické osoby, ve kterých má stát většinovou majetkovou účast. Jednalo se tedy například o ČEZ, dopravní podniky, nemocnice a další. Protože nás zajímalo, co Milostivé léto přineslo nejen dlužníkům, ale i exekutorům, soudního exekutora JUDr. Ing. Martina Štiku z Exekutorského úřadu Hradec Králové jsme se zeptali:

Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies