Novela insolvenčního zákona (8)

2017-11-21 | Konkursní noviny
LegislativaPlacené

Uspokojování pohledávek zajištěných věřitelů ve světle novely insolvenčního zákona

V řadě série článků o novelizaci zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), se v tomto článku zaměříme na problematiku uspokojování pohledávek zajištěných věřitelů, a to s ohledem nejen na novelu zákona č. 64/2017 Sb.,[1] účinnou od 1. 7. 2017 (dále jen „novela od 1. 7. 2017“), ale i s ohledem na aktuální novelu č. 291/2017 Sb.,[2] která nabude účinnosti ke dni 1. 12. 2017 (dále jen „novela od 1. 12. 2017“).

Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno