Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Nezaměstnanost zůstala v září na 3,8 %, počet uchazečů mírně klesl

23.10.2020

K 30. 9. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 277 015 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 063 méně než v srpnu a o 75 108 osob více než před rokem. Jedná se o nejvyšší zářijovou hodnotu od roku 2017, kdy bylo bez práce celkem 284 915 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 257 355 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,8 % (srpen 2020 – 3,8 %, září 2019 – 2,7 %). Zaměstnavatelé nabízeli v září prostřednictvím ÚP ČR 316 658 volných pracovních míst, z toho 11 555 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Pouze 76 924 evidovaných volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 239 734 pozic, tedy u téměř 76 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za srpen 2020) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

K 30. 9. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 277 015 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 063 méně než v srpnu a o 75 108 osob více než před rokem. Jedná se o nejvyšší zářijovou hodnotu od roku 2017, kdy bylo bez práce celkem 284 915 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 257 355 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,8 % (srpen 2020 – 3,8 %, září 2019 – 2,7 %). Zaměstnavatelé nabízeli v září prostřednictvím ÚP ČR 316 658 volných pracovních míst, z toho 11 555 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Pouze 76 924 evidovaných volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 239 734 pozic, tedy u téměř 76 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za srpen 2020) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies