Nezaměstnanost v červenci mírně vzrostla na 3,8 procenta

K 31. 7. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 279 673 uchazečů o zaměstnání. To je o 10 036 více než v červnu a o 74 553 osob více než před rokem. Jedná se o nejvyšší hodnotu od února 2018, kdy bylo bez práce celkem 280 899 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 261 685 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,8 % (červen 2020 – 3,7 %, červenec 2019 – 2,7 %).

Zaměstnavatelé nabízeli v červenci prostřednictvím ÚP ČR 334 283 volných pracovních míst, z toho 11 671 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Pouze 75 944 evidovaných volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 258 339 pozic, tedy u 77 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červen 2020) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 7. 2020

3,8 %

Počet uchazečů o zaměstnání

279 673

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

261 685

Míra nezam. podle EUROSTAT (červen 2020)

2,6 %

Počet volných pracovních míst (VPM)

334 283

Počet VPM „bez příznaku“ pro cizince

75 944

Počet VPM vhodných pro cizince

258 339

O sezónní pracovníky je zájem

Trh práce ovlivňují sezónní činnosti, které jsou v plném proudu. Jedná se hlavně o oblasti jako je stavebnictví, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba a částečně už i pohostinství a služby. Dochází tak k obnově ekonomických aktivit v gastronomii, ale též v hotelnictví, ve službách, v dopravě a podobně. Tedy v oborech, ve kterých došlo v uplynulých měsících ke značným hospodářským ztrátám. Zaměstnavatelé v ČR mají stále zájem o sezónní pracovníky a též pracovníky na dělnických pozicích. Prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízejí nadále vysoký počet volných pracovních míst. Ta se ÚP ČR snaží v maximální možné míře spárovat s vhodnými uchazeči o zaměstnání, např. prostřednictvím výběrových řízení.

V červenci jsme zaznamenali pravidelný sezónní výkyv. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí kromě aktuální situace kolem koronaviru i každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence ÚP ČR a nižší aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených. Pozitivně se pak projevily příznivé účinky cíleného programu Antivirus,“ shrnuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín a dodává:

V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekáváme v září.“

Téměř 44 tisíc nových uchazečů

Ke konci července se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo téměř 43,9 tisíc uchazečů o zaměstnání. Zároveň z ní odešlo bezmála 33,9 tisíc lidí. Nejvíce nově příchozích hlásí Moravskoslezský kraj (5 761) a Praha (5 216). Nejméně nových uchazečů evidoval ÚP ČR v předchozím měsíci v Karlovarském kraji (1 596) a z hlediska okresů v Jeseníku (160). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají lidé, kteří pracovali napříč všemi obory a často na pracovní poměry po dobu určitou. Mezi nově příchozími jsou např. bývalí pracovníci z oblasti služeb, pohostinství, obchodu, cestovního ruchu, už zmíněného školství, administrativy, lázeňství či zpracovatelského průmyslu. Hlásí se uklízeči, výrobní dělníci, agenturní zaměstnanci a v menší míře OSVČ, většinou drobní podnikatelé, řemeslníci.

Současná situace vyvolala větší poptávku po určitých profesích, mimo jiné v logistice, obchodě, zájem je o kvalifikované řemeslníky, analytiky, vývojáře softwaru, pracovníky call center, skladníky, řidiče, zaměstnance do výroby, pomalu už také o kuchaře, číšníky či prodavače. V případě některých povolání je tedy dost vysoká šance, že propuštění zaměstnanci nastoupí rovnou k novému zaměstnavateli, aniž by se museli evidovat na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání. Zaměstnavatelům, kteří hledají nové zaměstnance, nabízí ÚP ČR maximální pomoc při obsazování volných pozic. Je ale důležité, aby tato volná místa Úřadu práce ČR nahlásili.

Pokud jde o letní brigády – zaměstnavatelé většinou hledají brigádníky prostřednictvím internetové inzerce, sociálních sítí či vlastních zaměstnanců, proto se jejich nabídka objevuje v evidenci ÚP ČR v menší míře. V návaznosti na předchozí období je letos počet takto nabízených pozic ještě nižší. Jedná se např. o místa pro prodavače rychlého občerstvení a zmrzliny, kuchaře a obsluhu v restauracích a čerpacích stanic, pracovníky call center, sběrače ovoce, plavčíky, pracovníky v zahradnictvích, noční recepční apod. Zaměstnavatelé tak řeší především zástupy za dovolené. V rámci všech krátkodobých pracovních poměrů (včetně letních brigád) nabízeli zaměstnavatelé v červenci celkem 23 680 pozic, mimo jiné pro pomocníky v oblasti těžby a ve stavebnictví, v zemědělství, lesnictví, rybářství nebo třeba pro uklízeče.

Nezaměstnanost vzrostla v 66 okresech

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v červenci 66 okresů, největší pak Olomouc (o 8 %), Praha (o 7,9 %), Praha-západ (o 7,3 %), České Budějovice (o 7,1 %), Hradec Králové a Mladá Boleslav (shodně o 6,8 %) a Most (o 6,5 %). Nezaměstnanost naopak klesla v 11 regionech. Nejvíce pak v okrese Jeseník (o 4,3 %), Český Krumlov (o 3,7 %), Písek (o 3,6 %), Znojmo (o 3,5 %), Jindřichův Hradec (o 3 %), Břeclav (o 2,6 %) a Jičín (o 2 %).

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,8 %), Praha – východ (2 %), Jindřichův Hradec (2,1 %), Pelhřimov (2,2 %), Benešov (2,3 %) a Prachatice (2,4 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší, než republikový průměr hlásí 27 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (8,3 %), Ostrava-město a Most (oba 6,8 %), Chomutov (6,6 %), Bruntál (6 %), Sokolov (5,9 %), Louny (5,6 %) a Ústí nad Labem (5,5 %). Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 4 % a mužů na 3,7 %. 

Jak už bylo uvedeno, během července se na ÚP ČR nově přihlásilo 43 894 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet vyšší o 5 390 osob, meziročně pak vyšší o 1 411 uchazečů o zaměstnání. Z evidence naopak odešlo 33 858 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 1 153 méně než v červnu a o 772 více než rok předtím. Novou práci získalo 25 448 osob.

Třetině uchazečů bylo více než 50 let

V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil v červenci 42,3 roku. Průměrná délka nezaměstnanosti činila 411 dnů.

Mezi evidovanými bylo 93 927 uchazečů o zaměstnání nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 33,6 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 19,6 % – celkem 54 871. Rodičů a lidí pečujících o děti do 15 let evidoval ÚP ČR 44 091, tvořili 15,8 % z celkového počtu nezaměstnaných. V uplynulém měsíci bylo bez práce 37 686 osob se zdravotním postižením (OZP) – 13,5 % z celkového počtu evidovaných uchazečů a 143 180 žen, 51,2 % z celkového počtu nezaměstnaných. V dlouhodobějším horizontu (leden–červenec 2020) se počet evidovaných z prvních čtyř uvedených skupin uchazečů o zaměstnání zvýšil, jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných ale nijak výrazně neroste. V některých měsících naopak klesá. Aby ÚP ČR v maximální možné míře podpořil jejich šance na práci, věnuje jim dlouhodobě zvýšenou péči při zprostředkování vhodného zaměstnání.

Bez práce bylo více než šest tisíc absolventů

Ke konci července evidoval ÚP ČR celkem 9 221 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To je meziměsíčně o 304 a meziročně pak o 1 360 osob více. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,3 % (červen 2020 – 3,3 %, červenec 2019 – 3,8 %). Bez práce bylo k 31. 7. 2020 celkem 6 023 absolventů – o 279 více než v předchozím měsíci (červen 2020 – 5 744, červenec 2019 – 5 126, červenec 2018 – 5 866). Zaměstnavatelé nabízeli této skupině uchazečů celkem 61 978 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky výrobků a zařízení, obsluhu pojízdných zařízení a výrobních strojů, kováře, nástrojáře, řemeslníky, pracovníky informačních služeb nebo pomocníky ve výrobě.

V současné době evidují zaměstnanci ÚP ČR vyšší počet dotazů ze strany absolventů nebo jejich rodičů. Zajímá je především to, kdy jim končí status studenta a jak mají postupovat při první evidenci na ÚP ČR. Zaměstnanci úřadu je seznamují s nabídkou volných pracovních míst a upozorňují na to, že je důležité, aby také sami absolventi byli aktivní při hledání pracovního uplatnění. ÚP ČR spolupracuje i se školami, které následně informují studenty. A praktické rady se mladí lidé dozvídají také na ÚP ČR v rámci Informačních a poradenských středisek (IPS), besed na školách nebo burz práce, které v hojném počtu ÚP ČR pořádá po celé republice.

K dispozici bylo přes 334 tisíc volných pracovních míst

Ke konci července evidoval ÚP ČR celkem 334 283 volných pracovních míst, což je o 621 méně než v červnu a o 12 280 méně než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (83 672), ve Středočeském (62 837), v Jihomoravském (29 021), Plzeňském (27 672) a Pardubickém (26 758) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 4 801 pozic na dohodu o provedení práce a 6 870 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,8 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (8,6), Sokolov (5), Děčín (3,9), Bruntál (3,6), Ústí nad Labem a Most (shodně 3,3), Blansko (3,2) a Jeseník (3,1). Z celkového počtu nahlášených volných míst jich bylo 11 458 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), nejvíce z nich bylo určeno pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, uklízeče nebo pracovníky informačních služeb.

Největší zájem byl o dělníky

Zaměstnavatelé měli v červenci obecně největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky a pomocníky ve výrobě, uklízeče, obsluhu vysokozdvižných vozíků, řidiče nákladních automobilů, zedníky, kuchaře nebo pomocné manipulační pracovníky. Více než 72 % volných pracovních míst je určeno pro uchazeče se základním či nižším vzděláním. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také odborníci v informačních technologiích. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Úřad práce ČR se nadále zaměřuje, v rámci současných možností, na zkvalitnění a zefektivnění své činnosti tak, aby zrcadlila požadavky zaměstnavatelů.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP finančně podpořil ke konci července 591 osob se zdravotním postižením (z toho jich 15 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji pracují na pozicích určených výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, ostraze, operátorům call center a podobně. Celkem 184 uchazečům přispěl ÚP ČR v červenci na provoz pracovního místa pro OZP a OZP – samostatně výdělečně činnou.

Více než 97 tisíc uchazečů bylo na podpoře

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 97 179 lidí, tj. 34,7 % všech uchazečů vedených v evidenci (červen 2020 – 34,6 %, červenec 2019 – 37,3 %). Nezaměstnaní dostávali v průměru 8 757 Kč. Podporu v nezaměstnanosti ve výši do 4 500 Kč pobíralo 15 165 (15,6 %) uchazečů o zaměstnání. Maximální výši podpory, tedy 19 389 Kč, pak 4 178 (4,3 %) uchazečů o zaměstnání. V rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci vyplatil ÚP ČR podle předběžných údajů v předchozím měsíci celkem 963 431 790 Kč (červen 2020 – 1 041 mil. Kč, květen 2020 – 917 tis. Kč, duben 2020 – 738 tis. Kč, březen 2020 – 848 tis. Kč). O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 76 517 uchazečům o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z posledních dostupných výsledků za červen 2020, ukazuje, že se Česká republika stále drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2,6 %, v EU27 7 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2,6 % a v EU27 7,1 %).

(red)

Sdílet: