Reklama

(Ne)nulové oddlužení ve víru pozměňovacích návrhů

23.11.2018 Insolvence Placené

Stav legislativního procesu

Koncem října Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala a schválila novelu insolvenčního zákona. Jednalo se o novelu obecně přezdívanou jako tzv. nulové oddlužení, tj. o vládní předlohu ze 17.1.2018, vypracovanou na půdě Ministerstva spravedlnosti ČR, tehdy pod vedením ministra Roberta Pelikána. Po doporučení ke schválení ze strany Ústavně právního výboru byl návrh zařazen na pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu, která začala dne 23.10.2018. Doporučení se týkalo vládního návrhu jako celku, avšak Ústavně právní výbor doporučil k přijetí rovněž i rekordních 31 poslaneckých pozměňovacích návrhů. Nulové oddlužení se tak stalo předmětem bouřlivé debaty jak na půdě zákonodárného sboru, tak i mezi odbornou a konečně i laickou veřejností. Oddlužení a zejména možnost snížení vstupní 30% bariéry nejnižšího uspokojení věřitelů lze považovat za celospolečenské téma a poměrně silné politikum. Není ani příliš divu. Vždyť tato problematika se týká značné části naší populace (až 900 tisíc lidí postižených exekucemi, více než polovina z nich vícečetnými) a otázek, jak umožnit její návrat do aktivního ekonomického života a zabránění poklesu jejich životní úrovně trvale pod hranici chudoby.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies