Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Největší legislativní změna v oblasti insolvence za desetiletí?

24.09.2021

Hovoříme s Petrem Sprinzem, vedoucím Pražské restrukturalizační praxe Allen & Overy a jedním z externích členů komise pro přípravu zákona o preventivní restrukturalizaci
Ministerstvo spravedlnosti ČR připravuje ve spolupráci s expertní pracovní skupinou návrh zákona o preventivní restrukturalizaci. Ten má nabídnout nový nástroj k odvrácení hrozícího úpadku podnikatelům, kteří se dostali do přechodných finančních potíží. Touto, podle některých největší legislativní změnou v oblasti insolvencí přinejmenším od roku 2010, která má nabýt účinnosti od července příštího roku, by se mělo zasáhnout za situace tam, kde problémy nejsou ještě natolik vážné, aby se muselo jednat s věřiteli o řešení situace a dosáhnout dohody zajišťující pokračující „going concern“ firmy. Což je dnes dost problém, protože podnikatel může narazit na omezení pravidel odporovatelnosti podle insolvenčního zákona, nebo nalézt shodu se všemi věřiteli. Ty by nyní mělo být možno rozdělit do několika skupin. O tom, ale třeba i o možnosti, zda nový zákon umožní, aby si sám vybrat jakého okruhu věřitelů se má jeho restrukturalizace dotknout, jsme mluvili s jedním z těch, kteří se na přípravě nového zákona podílejí – s Petrem Sprinzem, vedoucím Pražské restrukturalizační praxe Allen & Overy.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Hovoříme s Petrem Sprinzem, vedoucím Pražské restrukturalizační praxe Allen & Overy a jedním z externích členů komise pro přípravu zákona o preventivní restrukturalizaci
Ministerstvo spravedlnosti ČR připravuje ve spolupráci s expertní pracovní skupinou návrh zákona o preventivní restrukturalizaci. Ten má nabídnout nový nástroj k odvrácení hrozícího úpadku podnikatelům, kteří se dostali do přechodných finančních potíží. Touto, podle některých největší legislativní změnou v oblasti insolvencí přinejmenším od roku 2010, která má nabýt účinnosti od července příštího roku, by se mělo zasáhnout za situace tam, kde problémy nejsou ještě natolik vážné, aby se muselo jednat s věřiteli o řešení situace a dosáhnout dohody zajišťující pokračující „going concern“ firmy. Což je dnes dost problém, protože podnikatel může narazit na omezení pravidel odporovatelnosti podle insolvenčního zákona, nebo nalézt shodu se všemi věřiteli. Ty by nyní mělo být možno rozdělit do několika skupin. O tom, ale třeba i o možnosti, zda nový zákon umožní, aby si sám vybrat jakého okruhu věřitelů se má jeho restrukturalizace dotknout, jsme mluvili s jedním z těch, kteří se na přípravě nového zákona podílejí – s Petrem Sprinzem, vedoucím Pražské restrukturalizační praxe Allen & Overy.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies