Reklama

Natland: Aktivní řešení krize skupiny Arca na českém a slovenském trhu

24.08.2023

InsolvenceZdarma

K řešení problémů skupiny Arca zasahující slovenský i český trh, která se už několik let nachází v insolvenci a nese s sebou miliardové dluhy, přistoupila aktivně společnost z české investiční skupiny Natland.

Skupina Arca měla několik let na to, aby přišla s vlastním řešením situace a divestovala majetek nejen v její energetické divizi. Arca však nepodnikla v této věci nic. Naopak existuje podezření, že využila období nepřehledných insolvencích v Česku a na Slovensku k tomu, aby dál ukryla majetek před svými věřiteli. Arca tak kvůli těmto krokům ztratila důvěru věřitelů, což vyvrcholilo mimo jiné neschválením reorganizačního plánu Arca Investments v ČR.

Dlouhodobě neřešená krize skupiny Arca tak způsobuje snižování hodnoty jejích aktiv. Neudržitelnou situaci se největší zajištěný věřitel, kterým byla J&T Banka, rozhodl řešit zesplatněním úvěrů a jejich následným postoupením na společnost ze skupiny Natland. Ta se tak stala klíčovým věřitelem v insolvenci Arca Investments v České republice i největším věřitelem v rámci energetické divize skupiny Arca na Slovensku.  Cílem jemaximalizace hodnoty odkoupených pohledávek a jejich návratnost.

Jako věřitel firma ze skupiny Natland legitimně uplatňuje nárok na vrácení prostředků v souladu s příslušnou smluvní dokumentaci a právními předpisy. Nad rámec svých smluvních závazků a povinností firma ze skupiny Natland zorganizovala tendr, aby navýšila nejen publicitu, ale i zájem o záchranu energetických společností, kterým hrozí úpadek v důsledku manažerského selhání a nekonání představitelů skupiny Arca. K majetku, který zajišťuje  pohledávky, skupina Natland přistupuje obezřetně a s odbornou péčí, jelikož si uvědomuje jejich důležitou roli v regionech na Slovensku. Natland je připraven chránit hodnotu aktiv navzdory nepřátelským krokům ze strany Arca a s ní spřízněných osob.

„S velkým rozčarováním sledujeme vyfabulované spekulace a fámy skupiny Arca vůči naší skupině i původně financující bance. Stejně tak se hodláme bránit  účelovým krokům, jejichž cílem může být krácení uspokojení pohledávek věřitelů kvůli zneužívání některých institutů insolvenčního práva. Důsledně hodláme přezkoumat všechny odklony prostředků k osobám napojeným na skupinu Arca a odpovědnost jejich ovládajících osob za znehodnocení aktiv. Nejsme jediní, kdo je přesvědčen, že v Arce zmizely stovky milionů eur neznámo kam. Pro nás, vyznavače principu společensky zodpovědného podnikání, je absolutně nepřijatelné chování dlužníka, který odmítá odpovědnost za výsledky svého podnikání, snaží se přesunout své osobní manažerské selhání na institucionální věřitele a pokouší se vyhnout splácení dluhů.“

Skupina Natland působí na českém a slovenském trhu již víc než 20 let, má mnohaleté zkušenosti při řešení problémových aktiv, při správě a vymáhání pohledávkových portfolií a stojí za úspěšnými referenčními projekty v ČR i SR.

Zdroj: natland.cz

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies