Nastavené zrcadlo XI.

2020-11-20 | Konkursní noviny
EsejPlacené

Na počátku připomenu kreaturu z minulého pokračování. Kreaturu uplácanou z politiky a epidemie, která v naší společnosti řádí dál měrou nebývalou. Má nikoliv dvě, nikoliv deset, nikoliv sto, ale možná tisíc tváří, ale všechny jsou falešné. Špatné je to, že to už lidé vědí. Navíc jsou chyby, které tato kreatura vytváří, stále více zřejmé. Listopad začal nedělí, která byla první z těch, ve kterých byl zakázán veškerý prodej, Zakázán byl prodej smutečního zboží v dušičkovém období u hřbitovů. Vláda nakonec pochopila, jaká je to hloupost, a zákaz zrušila. Dětem a mládeži byl zakázán pohyb na venkovních sportovištích, a to dokonce i na skokanských můstcích. Prý proto, že to nejsou profesionální sportovci. Hloupost jenom kvete.
Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno