Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Nastavené zrcadlo VII.

25.07.2020

Minulé pokračování „nastavených zrcadel“ se neslo ve znamení kritického pohledu na podivný jev „opakismu“, který byl v samotném závěru úvahy nazván „pakismus-opakismus“. Neměl by být vnímán tak, že někteří z nás nemají mít právo na svůj názor, ať již je jakýkoliv, nebo dokonce nemají mít právo jej veřejně hlásat. Svoboda slova a myšlení je nepochybným základem každého jen trochu rozumného společenského uspořádání. Jakékoliv omezení svobody slova je ve svobodné, demokratické společnosti nejen nepřípustné, ale je pro takovou společnost doslova zničující. Cenzura je nepřípustná, svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny, říká explicitně text Ústavy České republiky. Přesto jsme svědky každodenního systematického tažení proti těmto svobodám z nejrůznějších stran, a to především od těch z nás, kteří se jimi sami nejvíce ohánějí. Míní tím ovšem svobodu svého slova, které vnímají jako nadřazené všem ostatním slovům.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Minulé pokračování „nastavených zrcadel“ se neslo ve znamení kritického pohledu na podivný jev „opakismu“, který byl v samotném závěru úvahy nazván „pakismus-opakismus“. Neměl by být vnímán tak, že někteří z nás nemají mít právo na svůj názor, ať již je jakýkoliv, nebo dokonce nemají mít právo jej veřejně hlásat. Svoboda slova a myšlení je nepochybným základem každého jen trochu rozumného společenského uspořádání. Jakékoliv omezení svobody slova je ve svobodné, demokratické společnosti nejen nepřípustné, ale je pro takovou společnost doslova zničující. Cenzura je nepřípustná, svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny, říká explicitně text Ústavy České republiky. Přesto jsme svědky každodenního systematického tažení proti těmto svobodám z nejrůznějších stran, a to především od těch z nás, kteří se jimi sami nejvíce ohánějí. Míní tím ovšem svobodu svého slova, které vnímají jako nadřazené všem ostatním slovům.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies