Reklama

Nad úpadkem ROSA market s.r.o. vychází nová maloobchodní hvězda

14.09.2023

InsolvenceZdarma

Provozovatel maloobchodní sítě ROSA market s.r.o. podal návrh na dlužnickou insolvenční reorganizaci, která umožní uspokojení věřitelů a pokračování v provozování obchodního závodu.

Ještě před konáním přezkumného jednání a následné první schůze věřitelů (nařízeno na 15. 11. 2023) však probíhá na pozadí tohoto insolvenčního řízení právně zajímavá „bitva“ o 60 maloobchodních provozoven ENAPO v nájmu v Čechách i na Moravě. Právě zachování nájemních vztahů bylo jedním z důvodů pro ustanovení předběžného insolvenčního správce (Hart & Partners, v.o.s.) a je i významným důvodem pro právně zajímavý postup podle § 111 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“). Jak víme, tento praví, že: „nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.“

Vzhledem k tomu, že právní úkony, které by dlužník ROSA market s.r.o. (dále jen „dlužník“) učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, by byly vůči věřitelům neúčinné, zahájil dlužník ve spolupráci s předběžným insolvenčním správcem před cca 7 týdny výběrové řízení na prodej části dlužníkova závodu, tj. 60 vybraných provozoven, jehož vyhodnocení proběhlo za účasti notáře 31. 8. 2023. Již 12. 9. 2023 uzavřela vítězná COOP družstvo HB s insolvenčním správcem smlouvu s odkládací podmínkou udělení souhlasu insolvenčního soudu. Celá spěšnost transakce je vysvětlována případnými negativními projevy do majetkové podstaty dlužníka v případě vyčkávání schůze věřitelů. Nejen dodavatelé, ale i pronajímatelé nemovitostí, ve kterých jsou maloobchodní prodejny umístěny, jsou v nejistotě, která udržení dlužníkova závodu nenahrává, ba právě naopak.

Zda-li soud příjme argumentaci dlužníka i dlužníkova insolvenčního správce a jaké doporučení insolvenčnímu soudu dá sedmičlenný předběžný věřitelský výbor, se teprve ukáže. Dosažení maximální míry právní jistoty bude o to důležitější, že se COOP družstvo HB v minulosti dle dlužníka: „snažilo překazit prodej akcií společnosti PRAMEN CZ a.s. ve snaze získat řadu prodejen PRAMEN poté, co by se PRAMEN CZ a.s. ocital v insolvenci.“ Krajský soud v Brně k tomu, aby dlužník před rozhodnutím o způsobu řešení jeho úpadku před první schůzí věřitelů zpeněžil 100 % akcií společnosti PRAMEN CZ a.s. udělil souhlas 17.06.2023 a smlouva o převodu akcií ze dne 16.06.20233 nabyla splněním této odkládací podmínky účinnosti.

Do rozhodování o aktuálním prodeji části závodu dlužníka dle ust. § 111 odst. 1, 3 insolvenčního zákona byl však poprvé přizván i předběžný věřitelský výbor, který nebyl v době zcizení akcií PRAMEN CZ a.s. ještě jmenován.

Autor: Tomáš Zach LLM

Foto: Archív KN

Pozn. autor je osobou jednající za člena předběžného věřitelského výboru úpadce ROSA market s.r.o.

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies