Reklama

V příštích dnech bychom se mohli dozvědět v jakém znění bude schválena novela insolvenčního zákona, kterou senátoři před Vánoci vrátili poslancům s několika pozměňujícími návrhy. upravili především podmínky pro vstup do institutu oddlužení a chtějí mimo jiné umožnit vyhlášení osobního bankrotu i pro nejchudší. Navrhli rovněž zrušit
podmínku, podle níž by splátka věřitelům musela být ve výši nákladů na odměnu insolvenčního správce, protože insolvenční novela má umožnit co nejvíce lidem v exekucích vrátit se zpět do běžného ekonomického života a nepracovat načerno, což se často děje.
Senátoři z novely rovněž doporučili vypustit ustanovení o soudním přezkumu, pokud by dlužník během pěti let nezaplatil alespoň 30 procent dlužné částky. liší se s poslanci také v názoru na to, jestli by měl soud na konci oddlužení posuzovat, zda se dlužník dostatečně snažil dluhy splácet. Zatímco poslanci chtějí, aby soud byl ten, kdo rozhodne o osudu dlužníka, řada senátorů namítá, že je to zbytečné. Argumentují tím, že na dlužníka dohlíží už v průběhu celého procesu oddlužení insolvenční správce. A co na to ti, kterých se novela profesně týká? Podle insolvenčního správce z Administrace insolvencí City Tower Oldřicha řeháčka velké množství dlužníků i věřitelů jistě přivítá přijetí pozměňovacího návrhu senátora Dienstbiera, díky kterému bude oddlužení umožněno i dlužníkům, jejichž příjmy nepostačují na úhradu odměny insolvenčního správce a zároveň na splátku věřitelům minimálně ve stejné výši. „uvedené omezení vstupu do oddlužení, které bylo původně schváleno Poslaneckou sněmovnou, nespravedlivě poškozovalo dlužníky i věřitele. i pomocí nižších splátek totiž mohou být pohledávky věřitelů uspokojeny, a to třeba i ze sta procent,“ tvrdí řeháček.
Prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk naopak uvádí, že výsledek hlasování Senátu je pro věřitele velmi špatnou zprávou. Pokud bude novela v této podobě přijata, ztratí věřitelé jakoukoli jistotu, že dosáhnou sebemenšího uspokojení svých práv. „Věříme, že se Poslanecká sněmovna vrátí ke svému původnímu návrhu, jehož výsledná
podoba byla již poměrně blízká spravedlivému kompromisnímu řešení, které by vyvážilo potřeby dlužníků na jedné straně s právy věřitelů na straně druhé,“ prohlásil. Takže shrnuto a podtrženo. Zatímco poslanci novelu insolvenčního zákona schválili velkým počtem hlasů napříč stranami, většina senátorů bez rozdílu politického zaměření udělala pravý opak. Nyní bude na poslancích, aby rozhodli, která verze a v jaké podobě bude platit, a také, zda budou se svým původním názorem souhlasit, nebo nesouhlasit.

Karel Žítek
šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies