Reklama

Může být pohledávka z důvodu pokuty za přestupek a paušální částky nákladů řízení ještě zařazena do mého splátkového kalendáře?

22.03.2018 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením

„Od roku 2014 jsem v oddlužení, které je řešeno splátkovým kalendářem. Znamená to, že již téměř čtyři roky splátkuji své dluhy. Zatím to vypadá tak, že minimální hranici uspokojení nezajištěných pohledávek splním, avšak jen tehdy, pokud se nesníží výše mých příjmů a nezvýší se hodnota uspokojovaných pohledávek. Byl jsem překvapen, když jsem z insolvenčního rejstříku zjistil, že jeden z věřitelů se dotazuje soudu, kdy bude přezkoumána a splátkována jeho pohledávka. Soud na tento dotaz reagoval tak, že vyzval správce, zda navrhuje přezkum pohledávky tohoto věřitele. Zjistil jsem, že se jedná o pohledávku, která byla do mého insolvenčního řízení v přihlašovací lhůtě uplatněna z důvodu pokuty za přestupek a paušální částky nákladů řízení o přestupku a nebyla zařazena do splátkování. Insolvenční správce u prvního přezkumu sdělil soudu, že pohledávku tohoto věřitele nezařadil na přezkum, neboť je vyloučena z uspokojení jako mimosmluvní sankce. Může být pohledávka z důvodu pokuty za přestupek a paušální částky nákladů řízení ještě zařazena do mého splátkového kalendáře? Může správce změnit své stanovisko o tom, zda pohledávka je vyloučena z uspokojení?“
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies