Může být pohledávka z důvodu pokuty za přestupek a paušální částky nákladů řízení ještě zařazena do mého splátkového kalendáře?

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením

“Od roku 2014 jsem v oddlužení, které je řešeno splátkovým kalendářem. Znamená to, že již téměř čtyři roky splátkuji své dluhy. Zatím to vypadá tak, že minimální hranici uspokojení nezajištěných pohledávek splním, avšak jen tehdy, pokud se nesníží výše mých příjmů a nezvýší se hodnota uspokojovaných pohledávek. Byl jsem překvapen, když jsem z insolvenčního rejstříku zjistil, že jeden z věřitelů se dotazuje soudu, kdy bude přezkoumána a splátkována jeho pohledávka. Soud na tento dotaz reagoval tak, že vyzval správce, zda navrhuje přezkum pohledávky tohoto věřitele. Zjistil jsem, že se jedná o pohledávku, která byla do mého insolvenčního řízení v přihlašovací lhůtě uplatněna z důvodu pokuty za přestupek a paušální částky nákladů řízení o přestupku a nebyla zařazena do splátkování. Insolvenční správce u prvního přezkumu sdělil soudu, že pohledávku tohoto věřitele nezařadil na přezkum, neboť je vyloučena z uspokojení jako mimosmluvní sankce. Může být pohledávka z důvodu pokuty za přestupek a paušální částky nákladů řízení ještě zařazena do mého splátkového kalendáře? Může správce změnit své stanovisko o tom, zda pohledávka je vyloučena z uspokojení?”
Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášen/a.Prosím . Nemáte přihlašovací údaje? Registrace
Sdílet: