Místní příslušnost soudů v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

1. Úvod
Mezi řízení, která jsou upravena zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.ř.s.“ či „zákon o zvláštních řízeních soudních“), patří i řízení ve věcech péče soudu o nezletilé upravená v ustanoveních § 466 a násl. téhož zákona. Zákon o zvláštních řízeních soudních, jak plyne z ustanovení § 1 odst. 3 z.ř.s., je ve vztahu speciality k zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“ či „občanský soudní řád“).
Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášen/a.Prosím . Nemáte přihlašovací údaje? Registrace
Sdílet: