Milostivé léto klepe na dveře

22.10.2021 Editorial Zdarma

Ač se to při pohledu na kalendář, nebo z okna, nezdá, za pár dní tu máme léto, a dokonce to milostivé. Během příštích tří měsíců, konkrétně od 25. října do 28. ledna, bude totiž každý povinný v exekuci, který uhradí svůj dluh veřejnoprávnímu subjektu, osvobozen od exekučních poplatků. Alespoň to tak stojí v novele občanského soudního řádu a exekučního řádu.

Co kdo získá? Povinný zaplatí jistinu, tedy jen samotný dluh. Veřejnoprávní subjekt se dočká splacení dlužné částky. A exekutor? Na základě milostivého léta mu bude proplacena poměrná část jeho nákladů ve výši 750 Kč. Jde o částku, která byla původně určena na úhradu nákladů spojených s aplikováním milostivého léta.

Exekutorská komora ČR se ale v rámci legislativního procesu proti podmínkám milostivého léta ohradila. „Chce-li stát odpouštět dluhy, jistě to udělat může. Exekutorská komora ČR vnímá, že se stát takto snaží pomáhat občanům, kteří se dostali do tíživé situace. Měl by tak ale činit systémovým způsobem, na své náklady a samozřejmě v době, kdy si může dovolit zhoršit stav veřejných financí,“ komentuje koncept milostivého léta prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Jan Mlynarčík. A dále vysvětluje rizikové faktory: „Vedení každé exekuce vyjde v současné době v průměru již na téměř 4 500 Kč bez DPH. A to se bavíme skutečně jen o nezbytných nákladech, které vznikají v každém řízení,“ dodává. „Přijde mi nefér, že stát v průběhu hry změní její pravidla. Soudní exekutoři veškeré náklady hradí ze svého, nedostávají nic ze státního rozpočtu a nyní nemůžeme vymáhat ani skutečné náklady, které nám s vedením těchto exekucí vznikly. Ideální řešení v sobě spojuje aspekt pomoci dlužníkům a nediskriminačního přístupu k soudním exekutorům. A Komora věří, že bylo a je možné jej najít,“ konstatuje Mgr. Mlynarčík.

Milostivé léto se týká exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se nevztahuje, neboli stát si „své“ exekuce vůči všem dlužníkům bude provádět i nadále, včetně veškerého příslušenství. Mezi širší veřejností také panuje obava, že stát milostivým létem nahrává i těm dlužníkům, kteří se svým závazkům systémově a účelově vyhýbají a nebudou nyní muset platit úroky, poplatky ani další příslušenství. Plošné řešení tak bude chránit i ty, kteří si to nezaslouží, a to na úkor většiny.

Jak je vidět, odpouštění poplatků v rámci milostivého léta je věc složitá, a nejspíše je nakonec místo povinných budou muset uhradit sami sobě exekutoři.

Karel Žítek

šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies