Lze požadovat náhradu škody za chybná rozhodnutí úředníků?

Pokud stát, kraj nebo obec způsobí škodu jako účastníci soukromoprávních vztahů, odpovídají za ni obdobně jako ostatní právnické osoby i osoby fyzické. Existují však případy, kdy škoda vznikne v důsledku vydání nezákonného rozhodnutí státním orgánem, nebo orgánem územně samosprávného celku – obce či kraje – nebo v důsledku jejich nesprávného úředního postupu. Na tyto případy se vztahuje zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím, nebo nesprávným úředním postupem. Na jeho základě je možné domáhat se po státu, obci nebo kraji náhrady škody způsobené právě při výkonu veřejné moci.
Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášen/a.Prosím . Nemáte přihlašovací údaje? Registrace
Sdílet: