Reklama

Křest praktického komentáře zákona o preventivní restrukturalizaci

Vychází vůbec první komentář zákona o preventivní restrukturalizaci. Norma usnadňuje fungování podnikům v nesnázích

První komentář zákona o preventivní restrukturalizaci byl vydán advokátní kanceláří ŽIŽLAVSKÝ a představuje nový právní nástroj pro podniky v nesnázích. Tento zákon umožňuje podnikům legálně platit věřitelům méně a později, za podmínky, že jiné řešení by bylo ještě horší. Je to výhodné řešení pro obchodní korporace i věřitele.

Komentář vydaný Wolters Kluwer, zařazený do nabídky ASPI, představuje tento zcela nový právní nástroj. „Jde o možnost legálně zaplatit věřitelům méně a později, avšak za podmín ky, že jiné dostupné řešení (insolvence) by dopadlo ještě hůře. To garantuje výhodnější řešení jak pro obchodní korporaci, tak pro její věřitele,“ říká vedoucí autorského kolektivu komentáře Adam Sigmund.

Spoluautorka Lucie Kačerová k normě, která nabyla účinnosti 23. 9. 2023, řekla: “Jedná se o nový zákon pro potřeby podnikatelů v nesnázích. Ambiciózní norma pro ambiciózní řešení.”

Přínos zákona pro podnikatele vyzvedl i spoluautor komentáře Michal Žižlavský: “Nový zákon přináší bezpečná řešení pro podniky, které chtějí řešit své finanční obtíže mimo rámec veřejného insolvenčního řízení. Chrání management a .vlastníky před riziky osobní odpovědnosti. ”

Autorský kolektiv praktického komentáře byl složen z advokátů, insolvenčních správců a ekonomických poradců aktivně praktikujících na poli insolvencí. Autoři v komentáři díky svému zaměření podávají praktický pohled na možnou budoucí praxi preventivních restrukturalizací, která se nyní bude formovat.

Komentář je v ASPI součástí právního oboru Korporátní právo a insolvence.

Zdroj: epravo.cz

Foto zdroj: martinus.cz

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies