Reklama

%%tb-image-alt-text%%

K chystané novelizaci občanského zákoníku a vymáhání dluhů dětí

23.04.2021

Hovoříme s advokátem Mgr. Ing. Jiřím Rahmem z advokátní kanceláře Allen & Overy

Na počátku minulého měsíce, konkrétně 5. března, schválila Poslanecká sněmovna na návrh vlády omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí. Podle řady expertů je ještě brzy odhadovat, jaká bude finální podoba této novely občanského zákoníku (jehož je úprava omezení dětských dluhů součástí), protože nyní se do hry vloží Senát. Ten je již tradičně v opozici vůči všemu, co přichází od vlády nebo Dolní komory. Proto Konkursní noviny požádaly zástupce advokátní kanceláře Allen & Overy Mgr. Ing. Jiřího Rahma o komentář k těmto plánovaným změnám. Okolnosti, které doprovázejí nejen vznik dětských dluhů, ale hlavně pak jejich vymáhání věřiteli, jsou totiž v české společnosti dlouhodobě horkým tématem.  

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Hovoříme s advokátem Mgr. Ing. Jiřím Rahmem z advokátní kanceláře Allen & Overy

Na počátku minulého měsíce, konkrétně 5. března, schválila Poslanecká sněmovna na návrh vlády omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí. Podle řady expertů je ještě brzy odhadovat, jaká bude finální podoba této novely občanského zákoníku (jehož je úprava omezení dětských dluhů součástí), protože nyní se do hry vloží Senát. Ten je již tradičně v opozici vůči všemu, co přichází od vlády nebo Dolní komory. Proto Konkursní noviny požádaly zástupce advokátní kanceláře Allen & Overy Mgr. Ing. Jiřího Rahma o komentář k těmto plánovaným změnám. Okolnosti, které doprovázejí nejen vznik dětských dluhů, ale hlavně pak jejich vymáhání věřiteli, jsou totiž v české společnosti dlouhodobě horkým tématem.  

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies