K chystané novelizaci občanského zákoníku a vymáhání dluhů dětí

23.04.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s advokátem Mgr. Ing. Jiřím Rahmem z advokátní kanceláře Allen & Overy

Na počátku minulého měsíce, konkrétně 5. března, schválila Poslanecká sněmovna na návrh vlády omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí. Podle řady expertů je ještě brzy odhadovat, jaká bude finální podoba této novely občanského zákoníku (jehož je úprava omezení dětských dluhů součástí), protože nyní se do hry vloží Senát. Ten je již tradičně v opozici vůči všemu, co přichází od vlády nebo Dolní komory. Proto Konkursní noviny požádaly zástupce advokátní kanceláře Allen & Overy Mgr. Ing. Jiřího Rahma o komentář k těmto plánovaným změnám. Okolnosti, které doprovázejí nejen vznik dětských dluhů, ale hlavně pak jejich vymáhání věřiteli, jsou totiž v české společnosti dlouhodobě horkým tématem.  

Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies