Reklama

Jindřichohradecká úzkokolejka je v insolvenci, dluží 161 milionů

21.10.2022

InsolvenceZdarma

Oblíbená – a také pro místní lidé užitečná – jindřichohradecká úzkokolejka, známá mimo jiné tím, že z ní byl za jízdu načerno vyhozen (za jízdy) i slavný český vědec Jára Cimrman, dojezdila. Firma sama na sebe podala insolvenční návrh, protože dluží více jak 160 milionů korun celkem 140 věřitelům. Již v září její zaměstnanci nedostali výplaty. Zároveň společnost podala žalobu na Kraj Vysočinu, který viní z toho, že ji neplatil za objednané a provedené jízdní spojení. Tak či tak, firma je teď v úpadku.

Na základě tohoto návrhu zahájil s firmou Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) Krajský soud v Českých Budějovicích insolvenční řízení. Firma JHMD přitom na jižním pomezí Čech a Moravy provozuje vlaky na úzkokolejce z Obrataně do Jindřichova Hradce a do Nové Bystřice.  Zatímco jižní část trati, vedoucí romantickou krajinou tzv. České Kanady do Nové Bystřice, využívali a využívají spíše turisté (a již zmíněný český génius Cimrman, který byl průvodčím vyloučen z přepravy ve stanici Kaproun, kde má i svůj pomník ve tvaru otisku jeho těla zarytého do země), severní část do Obrataně slouží pro místní lidi na Vysočině jako důležitý přepravní koridor do práce nebo do školy. Protože zde bude až do vyřešení situace přerušen provoz na kolejích nejméně po dobu čtyř měsíců, místní samospráva a kraj naplánovaly na místo vlaků pro místní lidi náhradní autobusovou dopravu. JHMD totiž vypršela platnost osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, o nové společnost požádala Drážní úřad až neuvěřitelně pozdě, přesněji 29. září. Na vyřízení mají nyní státní byrokraté 120 dní na její vyřízení. Podle zákona nesmí na trať provozovatele, který nemá osvědčení o bezpečnosti, vyjet žádné vozidlo. Navíc před několika dny vypršelo JHMD také tzv. osvědčení dopravce.

Plány jsou…

Jak vyplynula z insolvenčního návrhu, zveřejněného na Insolvenčním rejstříku ministerstva spravedlnosti, JHMD už loni požádala soud o mimořádné moratorium, které platilo půl roku, ale letos v dubnu s ní Raiffeisenbank předčasně ukončila úvěrovou smlouvu, z čehož vyplynula povinnost železničářů doplatit zbývající sumu. 56 milionů korun (další čtyři miliony tvoří pohledávka Jihočeského kraje).  JHMD na to zareagovala reorganizačním plánem, přijatým nadpoloviční většinou věřitelů. „Máme podporu věřitelů a měli bychom zachovat provoz. Největší věřitelé vyjádřili s plánem souhlas,“ uvedl pro ČTK předseda správní rady JHMD Boris Čajánek. Tento reorganizační plán také počítá s tím, že až (pokud) se podaří narovnat vztahy s Krajem Vysočina, bude pak možno prodat část jejího majetku a tím dočasně odložit splatnost pohledávek. Další variantou je pak zvýšení základního kapitálu a vydání nové emise akcií.

„Kraj Vysočina ví, že (nový návrh smlouvy) je pro nás nevýhodná a likvidační, a říká, že na té smlouvě bude trvat. Výsledkem bude, že nebude úzkokolejka, a je zapotřebí, aby si to Kraj Vysočina přiznal, protože nás finančně vysál,“ prohlásil Čajánek. Naopak Kraj Vysočina podle předsedy krajského výboru pro rozvoj strategických projektů a životní prostředí Martina Hyského (ČSSD) uvedl, že firmě nic nedluží, že se s ní opakovaně pokoušel domluvit, zasílal jí návrhy na nové znění smlouvy, které vycházely z té dosavadní a jiný postup by prý byl proti zásadě spravovat své prostředky s péčí řádného hospodáře.

Co bude dál?

Jenže to bude asi ten hlavní kámen úrazu. Sama společnost totiž zdůrazňuje, že se do problémů dostala vinou Kraje Vysočina, který podle ní JHMD nedostatečně kompenzoval prokazatelnou ztrátu, což zapříčilo oněch chybějících 106.7 milionu korun. Tato ztráta narostla od roku 2010 do letošního roku. Navíc JHMD už čtvrtým rokem nemá s Krajem Vysočina uzavřený potřebný dodatek smlouvy. Proto podala na Kraj Vysočina žaloby, neboť podle ní kraj neplní vůči ní závazek hradit prokazatelné ztráty dopravy na úzkokolejce. JHMD také uvedla v insolvenčním rejstříku, že jí Kraj Vysočina za stejné období 12 let neuhradil poplatek za použití dopravní cesty ve výši 16 milionů Kč, plus jí navíc také odmítá uhradit přes 37 milionů za odpisy (amortizaci) vozidel. Hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS) toto obvinění ale odmítl s tím, že jeho kraj vůči JHMD postupoval vždy podle platných ustanovení vzájemné smlouvy, která měla být ukončena v roce 2024. Kraj Vysočina počítal s tím, pak vlaky nahradí autobusy, respektive v úseku mezi Kamenicí nad Lipou a Obrataní by po té měli jezdit jen turistické vlaky. Také s Jihočeským krajem má firma JHMD smlouvu uzavřenou do prosince 2024 (od roku 2019) a to v hodnotě 163 milionů korun. Jihočeský radní Antonín Krák (ČSSD) již na počátku léta řekl, že smlouvu s krajem JHMD plní. Kvůli zmatkům panujícím kolem insolvence JHMD ale Jihočeský kraj dočasně zastavil platby za dopravní obslužnost. „Jihočeský kraj se proto rozhodl, že do doby jmenování insolvenčního správce všechny platby zatím pozastaví. V době před prohlášením insolvence Jihočeský kraj všechny své závazky vůči JHMD řádně plnil. Po jmenování insolvenčního správce s ním bude Jihočeský kraj spolupracovat tak, aby v maximální možné míře zajistil ochranu veřejných prostředků,“ sdělil pro deník Zdopravy.cz náměstek jihočeského hejtmana pro oblast investic Tomáš Hajdušek.

(pb)

 

Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies