Jak provádí insolvenční soud kontrolu nad volbou věřitelského výboru, a to zejména nad tím, zda jsou členem věřitelského výboru voleny osoby způsobilé k výkonu této funkce, tedy zejména osoby nepodjaté a nespojené s dlužníkem?

2020-03-20 | Konkursní noviny
InsolvencePlacené

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením

Věřitelský výbor je volen schůzi věřitelů, která je nejvyšším orgánem věřitelů v insolvenčním řízení. Tento vrcholný orgán svolává insolvenční soud a ovlivňuje pořad jeho jednání, neboť v oznámení o svolání schůze věřitelů stanoví rovněž i předmět jejího jednání. K tomu, aby mohla proběhnout volba věřitelského výboru, musí být tedy na program jednání tato volba zařazena, ledaže by na schůzi věřitelů byli přítomni všichni věřitelé, kteří by se usnesli i na dalším bodu jednání, a to volbě věřitelského výboru. Soud také stanoví místo a čas konání schůze věřitelů a jednání tohoto orgánu řídí.

Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášen/a.
.
Nemáte přihlašovací údaje?
Registrace

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno