Jak provádí insolvenční soud kontrolu nad volbou věřitelského výboru, a to zejména nad tím, zda jsou členem věřitelského výboru voleny osoby způsobilé k výkonu této funkce, tedy zejména osoby nepodjaté a nespojené s dlužníkem?

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením

Věřitelský výbor je volen schůzi věřitelů, která je nejvyšším orgánem věřitelů v insolvenčním řízení. Tento vrcholný orgán svolává insolvenční soud a ovlivňuje pořad jeho jednání, neboť v oznámení o svolání schůze věřitelů stanoví rovněž i předmět jejího jednání. K tomu, aby mohla proběhnout volba věřitelského výboru, musí být tedy na program jednání tato volba zařazena, ledaže by na schůzi věřitelů byli přítomni všichni věřitelé, kteří by se usnesli i na dalším bodu jednání, a to volbě věřitelského výboru. Soud také stanoví místo a čas konání schůze věřitelů a jednání tohoto orgánu řídí.

Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášen/a.Prosím . Nemáte přihlašovací údaje? Registrace
Sdílet: