Institut smluvní pokuty patří mezi klíčové části jakékoliv smlouvy

23.07.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s insolvenčním advokátem Mgr. Petrem Sprinzem z advokátní kanceláře Allen & Overy

Ještě za První republiky se obchodní smlouvy běžně uzavíraly bez přítomnosti notářů či advokátů a stvrzovaly se podáním ruky. Dané slovo bylo více než zákon, bylo věcí cti. Konečně, už staří Římané – na jejichž právu stojí kontinentální justice – znali pravidlo „Pacta sunt servanda“ – tedy smlouvy se mají dodržovat. Bez této zásady, symbolizující samou podstatu práva, a bez jejíhož dodržování by nemohl existovat nejen obchod, ale i další společenské vztahy. Co když se ale dohoda a vůle neplní – a že to je u nás, po více jak půlstoletí totalit a následných roků „divokého“ východního kapitalismu, dodnes bohužel častým jevem? V takovém případě nastupuje institut smluvních pokut mezi stranami, se kterým si ale ani české soudy mnohdy nevědí rady a ne vždy jej vykládají podle zásady předvídatelnosti. Zeptali jsme se proto na zkušenosti s tímto nelehkým a nejednoznačným fenoménem advokáta Petra Sprinze z advokátní kanceláře Allen and Overy, jedné z předních poskytovatelů právních služeb v České republice.
Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno

reklama

Areál Horní Heršpice č.p. 504, okres Brno-město

Pozemek č. 527 pod budovou č.p. 504 a budova bez čp/če na pozemku p.č. 528/5 má jiného vlastníka, a tedy tyto nemovité věci nejsou předmětem dražby. 

PopisUžitná plocha m2Nejnižší podání KčOdhad KčPříhoz KčČas dražby
Komerční budova1 11410.000.00013.000.00050.00010:30


Dražba se bude konat dne 10.2.2022 zde: www.prokonzulta.cz.
Prohlídky se konají dne 26.1.2022 a 2.2.2022 vždy ve 13:30 hod.
Sraz účastníků na adrese: Kšírova 504/32, Horní Heršpice, Brno, 61900
Kontaktní osoba Mgr. Klára Odehnalová, e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz, 420608718040