Insolvenční právo v české republice a ve slovenské republice

18.02.2022 Placené Článek

Ať se nám to líbí nebo ne, celý svět se globalizuje a propojuje. Tedy nejen státy a kultury, ale i obchod a zákony. I když ty zatím (bohužel nebo bohudík?) jen částečně. Proto je pro lidi zabývajícími se insolvencemi- které již také svým dopadem překračují hranice států, ba někdy i kontinentů- důležité znát právní prostředí a předpisy zemí a států, ve kterých mohou jednou vyvíjet svou činnost. Nebo aspoň znát úskalí zdejších právních systémů…

Rozhodli jsme se proto uspořádat v Konkursních novinách volný cyklus příspěvků na téma „Insolvence tady a tam“, ve kterém budou naši přední odborníci srovnávat insolvenční právo a příslušné předpisy u nás a v pro nás nejdůležitějších zemích Evropské unie. Zjednodušeně, v čem jsme dál my a co bychom si naopak měli z té které země vzít za své. A začínáme, jak jinak, se Slovenskem, které je pro nás i přes mediální masáže stále nejbližší a se kterým mnohé z nás spojuje ještě jako místo narození společná vlast- Československo. Jeho insolvenční prostředí nám představí Mgr. Ing.

Jiří Rahm, advokát právní kanceláře Allen & Overy.

Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies