Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Insolvenční poradna

21.01.2018

„Jako živnostník jsem se podílel na opravě tovární haly jedné větší společnosti. Faktura, kterou jsem vystavil, mi ale nebyla zaplacena a daná společnost krátce na to zkrachovala. Respektive na sebe podala insolvenční návrh, který spojila s nějakým „reorganizačním plánem“, ve kterém tvrdila, že věřitelům je schopna zaplatit jen čtvrtinu jejich pohledávek – ale to jen tehdy, když bude dál pokračovat v činnosti. Když pokračovat nebude, prý dostane peníze jen banka, která má zajištění na všech objektech společnosti. Většina věřitelů si asi řekla, že lepší něco, než vůbec nic a s tímto plánem souhlasila jak před jeho předložením soudu, tak na schůzi, kde se o něm pak ještě nějak hlasovalo. Společnosti se ale nedařilo ani potom, v průběhu řízení jen propustila zaměstnance a rozprodala údajně zbytečné pozemky a skladové zásoby. Minulý měsíc na ni byl prohlášen konkurz. Já jsem sice podal včas přihlášku své pohledávky (kterou nikdo nerozporoval), ale o celou věc se jsem začal více zajímat až teď. Volal jsem insolvenčnímu správci a ten mi řekl, že všechny prodeje byly v pořádku a navíc, že moje pohledávka bude v konkurzu ze zbývajícího majetku společnosti uspokojována jen do výše její čtvrtiny (tedy podle toho plánu). To mi nepřijde správné. Co mám dělat?“
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

„Jako živnostník jsem se podílel na opravě tovární haly jedné větší společnosti. Faktura, kterou jsem vystavil, mi ale nebyla zaplacena a daná společnost krátce na to zkrachovala. Respektive na sebe podala insolvenční návrh, který spojila s nějakým „reorganizačním plánem“, ve kterém tvrdila, že věřitelům je schopna zaplatit jen čtvrtinu jejich pohledávek – ale to jen tehdy, když bude dál pokračovat v činnosti. Když pokračovat nebude, prý dostane peníze jen banka, která má zajištění na všech objektech společnosti. Většina věřitelů si asi řekla, že lepší něco, než vůbec nic a s tímto plánem souhlasila jak před jeho předložením soudu, tak na schůzi, kde se o něm pak ještě nějak hlasovalo. Společnosti se ale nedařilo ani potom, v průběhu řízení jen propustila zaměstnance a rozprodala údajně zbytečné pozemky a skladové zásoby. Minulý měsíc na ni byl prohlášen konkurz. Já jsem sice podal včas přihlášku své pohledávky (kterou nikdo nerozporoval), ale o celou věc se jsem začal více zajímat až teď. Volal jsem insolvenčnímu správci a ten mi řekl, že všechny prodeje byly v pořádku a navíc, že moje pohledávka bude v konkurzu ze zbývajícího majetku společnosti uspokojována jen do výše její čtvrtiny (tedy podle toho plánu). To mi nepřijde správné. Co mám dělat?“
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies