Insolvenční poradna

21.01.2018 Insolvence Placené

„Jako živnostník jsem se podílel na opravě tovární haly jedné větší společnosti. Faktura, kterou jsem vystavil, mi ale nebyla zaplacena a daná společnost krátce na to zkrachovala. Respektive na sebe podala insolvenční návrh, který spojila s nějakým „reorganizačním plánem“, ve kterém tvrdila, že věřitelům je schopna zaplatit jen čtvrtinu jejich pohledávek – ale to jen tehdy, když bude dál pokračovat v činnosti. Když pokračovat nebude, prý dostane peníze jen banka, která má zajištění na všech objektech společnosti. Většina věřitelů si asi řekla, že lepší něco, než vůbec nic a s tímto plánem souhlasila jak před jeho předložením soudu, tak na schůzi, kde se o něm pak ještě nějak hlasovalo. Společnosti se ale nedařilo ani potom, v průběhu řízení jen propustila zaměstnance a rozprodala údajně zbytečné pozemky a skladové zásoby. Minulý měsíc na ni byl prohlášen konkurz. Já jsem sice podal včas přihlášku své pohledávky (kterou nikdo nerozporoval), ale o celou věc se jsem začal více zajímat až teď. Volal jsem insolvenčnímu správci a ten mi řekl, že všechny prodeje byly v pořádku a navíc, že moje pohledávka bude v konkurzu ze zbývajícího majetku společnosti uspokojována jen do výše její čtvrtiny (tedy podle toho plánu). To mi nepřijde správné. Co mám dělat?“
Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies