Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Insolvenční poradna

22.05.2020

Na dotazy odpovídá Mgr. Martina Nová, advokátní koncipient JUDr. Ing. Pavla Fabiana, advokáta a insolvenčního správce

Jaké příjmy podléhají srážkám v oddlužení? Mohou být považovány bonusy vyplácené v rámci podpory OSVČ při současné situaci za mimořádný příjem?

V současné době se dlužníci více než dříve dotazují, zda konkrétní příjem podléhá srážkám v oddlužení, či zda se nejedná o mimořádný příjem. Na přezkumných jednáních se také setkáváme častěji s dotazy na blokaci bankovních účtů a další postupy, které jsou prováděny pouze v exekuci.

Na začátek je tedy potřeba připomenout, že dlužník do insolvenčního řízení vstupuje dobrovolně a insolvenční správce provádí dohled nad plněním povinností, které dlužníkovi stanovil soud. Insolvenční správce nevydává příkazy k zabavení majetku ani nedává příkaz k blokaci bankovních účtů. Oproti exekučnímu řádu insolvenční zákon v § 7 umožňuje použití ustanovení občanského soudního řádu pro výkon rozhodnutí pouze přiměřeně, pokud na něj insolvenční zákon odkáže. Při oddlužení se provádí srážky na tzv. přednostní pohledávky, oproti tomu exekuce či výkon rozhodnutí jsou ve většině případů pohledávkou nepřednostní. Výpočet srážky se provádí dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách, ve znění pozdějších předpisů.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Na dotazy odpovídá Mgr. Martina Nová, advokátní koncipient JUDr. Ing. Pavla Fabiana, advokáta a insolvenčního správce

Jaké příjmy podléhají srážkám v oddlužení? Mohou být považovány bonusy vyplácené v rámci podpory OSVČ při současné situaci za mimořádný příjem?

V současné době se dlužníci více než dříve dotazují, zda konkrétní příjem podléhá srážkám v oddlužení, či zda se nejedná o mimořádný příjem. Na přezkumných jednáních se také setkáváme častěji s dotazy na blokaci bankovních účtů a další postupy, které jsou prováděny pouze v exekuci.

Na začátek je tedy potřeba připomenout, že dlužník do insolvenčního řízení vstupuje dobrovolně a insolvenční správce provádí dohled nad plněním povinností, které dlužníkovi stanovil soud. Insolvenční správce nevydává příkazy k zabavení majetku ani nedává příkaz k blokaci bankovních účtů. Oproti exekučnímu řádu insolvenční zákon v § 7 umožňuje použití ustanovení občanského soudního řádu pro výkon rozhodnutí pouze přiměřeně, pokud na něj insolvenční zákon odkáže. Při oddlužení se provádí srážky na tzv. přednostní pohledávky, oproti tomu exekuce či výkon rozhodnutí jsou ve většině případů pohledávkou nepřednostní. Výpočet srážky se provádí dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách, ve znění pozdějších předpisů.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies