Reklama

Loni vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona, která mimo jiné zásadně zjednodušila vstup do procesu oddlužení. Fungování novely „rok poté“ zhodnotili tento měsíc zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR, soudů, insolvenčních správců i občanských poraden na sedmém ročníku Konference Insolvence 2020. Akce probíhala kvůli epidemiologickým opatřením on-line.

Více než rok od nabytí účinnosti zmíněné novely se ukázalo, že nápad nových návrhů na povolení oddlužení vzrostl zhruba dvojnásobně a nenaplnily se tak obavy ze zhroucení insolvenční struktury a kolapsu soudů. Podle zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR Ondřeje Zezulky k výraznému zvýšení nápadu došlo především v nejbližších měsících po vstupu novely v platnost, nicméně ve třetím čtvrtletí 2019 tento nápad začal klesat. Podle Ondřeje Zezulky se však změnilo portfolio dlužníků, struktura jejich příjmů a zvýšil se jejich dluh. Globální míra uspokojení nezajištěných věřitelů se snížila ze 64 procent na 45 procent.

Jedním z důvodů, proč se systém nezhroutil, je ale skutečnost, že mnoha dlužníkům se stále vyplatí zůstat v exekucích. Tam však nemají co dělat,“ tvrdil poslanec a předseda Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Marek Výborný. Podle soudce Krajského soudu v Praze Tomáše Jirmáska novela naplnila většinu očekávání, i když na druhou stranu například nová pravidla pro doručování se ukázala jako velmi zatěžující.

Do letošního vývoje insolvencí značně zasáhla opatření v souvislosti s šířením nemoci Covid-19. Tehdy podle Ondřeje Zezulky došlo k zásadnímu poklesu nápadu návrhů na povolení oddlužení. K tomu přispěla i „koronavirová“ legislativa, která insolvenční prostředí „zmrazila“ a především umožnila odklad splátek, jejichž splatnost končí v říjnu. Podle analýz České národní banky bylo odloženo kolem 360.000 úvěrů ve výši zhruba 450 miliard korun a očekává se, že v následujících třech letech vzroste portfolio nesplácených dluhů asi o 120 miliard korun. „Uvidíme, co s ohledem na tento vývoj přinese rok 2021. Může se stát, že budeme čelit nové vlně žádostí o oddlužení. A lze očekávat, že lidé nebudou mít vyšší příjmy, než mají teď,“ komentoval tuto předpokládanou skutečnost Ondřej Zezulka.

V návaznosti na ekonomické dopady stávající situace můžeme předpokládat, že s tím, jak se do existenčních problémů postupně bude dostávat stále více lidí i firem, poroste i počet nových insolvenčních návrhů. Řadě dlužníků, kteří už v insolvenci jsou, pak hrozí, že nebudou schopni podmínky oddlužení dál plnit. To však, kromě lidského rozměru celého problému, také znamená další administrativní zátěž pro celý systém.

Karel Žítek

šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies