Reklama

I přes podporu věřitelů soud reorganizaci NWT zamítl

Krajský soud v Brně zamítl reorganizační plán inovační firmy NWT z Hulína na Kroměřížsku, který na konci září schválili na schůzi věřitelé firmy.

 

Vyplývá to z usnesení zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Vlastník společnosti pro ČTK uvedl, že nyní zvažuje další postup. Firma na sebe podala insolvenční návrh loni 12. října poté, co se dostala do potíží kvůli rostoucím cenám energií, které přeprodávala. Do insolvenčního řízení přihlásilo 603 věřitelů 618 pohledávek, část z nich ale nebyla uznána. Přihlášené pohledávky dosáhly 1,682 miliardy korun. „Dle našeho názoru jsme předložili nejlepší dosažitelné řešení, které si získalo podporu absolutní většiny věřitelů. Rozhodnutí soudu ale respektujeme. Z pohledu NWT nyní zvažujeme další postup,“ uvedl Jan Čermák za Servis-24, který je spolumajitelem firmy.

Soudkyně Renáta Maixnerová v usnesení uvedla mimo jiné, že v reorganizačním plánu nejsou řádně uvedené všechny pohledávky za majetkovou podstatou. Uvedla také další výtky. „Reorganizační plán musí být sestaven tak, aby údaje v něm obsažené věrně zobrazovaly ekonomické a právní možnosti dlužnice. Není tak například vůbec zřejmé, na základě jakých předpokladů vychází plán příjmů z tržeb, s nimiž souvisí i vznik dalších pohledávek za majetkovou podstatou a od nichž se odvíjí úhrada těchto pohledávek, a to jak dosud neuhrazených, tak nově vzniklých,“ uvedla soudkyně.

Proti rozhodnutí soudu může podat odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci jak NWT, tak věřitelé, kteří pro přijetí plánu hlasovali. Některý z věřitelů také může přijít s vlastním reorganizačním plánem. Poslední možností je vyhlášení konkursu.

Zdroj: ČTK
Foto: NWT, ARCHÍV KN

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies