Reklama

V loňském roce se Češi zadlužovali rekordním tempem a napůjčovali si celkem 151 miliard. Celková výše jejich dluhu tak dosáhla téměř dvou bilionů korun. I když si mnozí půjčují stále více, loni jich také stále více své závazky včas splácelo a statistka potvrdila, že počet ohrožených úvěrů rok od roku klesá. To je ta dobrá zpráva.

Horší je, že včas nespláceli zejména mladí od patnácti do čtyřiadvaceti let. U nich dluhy po splatnosti za poslední dva roky rostly. Odpovědnost za vlastní rozhodnutí ve finanční oblasti jim nejspíše chyběla a lákadel, kterým slabší povahy velmi těžko odolávaly, bylo mnoho. Zda se, že finanční výchova v rodinách i ve školách pokulhávala.

Jak na konferenci Česko v době dluhů potvrdila prezidentka Exekutorské komory ČR Mgr. Pavla Fučíková, mnohým dlužníkům, a nejen těm nejmladším, nejdou často ani základní počty a v jednoduché rovnici má dáti dal se stále pohybují v záporných číslech. A ještě se tomu diví. Musíme podle ní vychovat novou generaci, které by konečně opět nepřipadalo podivné své dluhy platit. A proto v této souvislosti je rozšíření maturit z matematiky jistě namístě.

Zdaleka nejde jen o mladou generaci. V České republice také roste počet dříve narozených spoluobčanů, kteří mají exekuci na důchod. Každým rokem je jich zhruba o pět tisíc více a zdá se, že jich bude dále skokově přibývat. Například v roce 2000 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení asi 15 700 těchto exekucí, v roce 2006 necelých 31 tisíc a ke konci loňského roku jich bylo již 85 028. Největší skupinu tvoří starobní důchodci. Těch bylo loni zhruba 50 tisíc.

Evidenci důvodů exekucí Česká správa sociálního zabezpečení nesleduje. Ze zkušeností při zpracování dat ale uvádí, že dluhy často vznikají nesplácením půjček nebo ručením za ně, na prodejních zájezdech, při nákupu zboží na splátky i v důsledku neplacení výživného. Spotřebitelské organizace také seniory varují, aby se nenechávali přemluvit k neuváženému nákupu drahého zboží, nebrali si nechtěné úvěry a zbytečně se nezadlužovali. Vedle těchto důvodů je zřejmé, že některým dříve narozeným jejich důchod na důstojný život prostě nestačí.

Máme tedy v Čechách a na Moravě nemalou skupinu spoluobčanů, která se někdy z donucení, většinou však bez zábran a hlubšího přemýšlení vrhla do dluhového nevolnictví, až nakonec zcela rezignovala na svou odpovědnost. Dluhy by se ale měly platit i v tuzemsku. Proto bude třeba co nejdříve vrátit do společenského povědomí hodnoty jako je spolehlivost, odpovědnost, důvěra a solidnost. S těmi ovšem příliš nekorespondují, jak uvedla prezidentka Exekutorské komory ČR Mgr. Pavla Fučíková, „…moderní proklamace populistických politiků, že dlužník je v podstatě nesvéprávnou obětí, které je třeba občas, hlavně před volbami, něco odpustit.“

Karel Žítek

šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies