Reklama

Exekutorská komora: počet lidí v exekuci se v prvním pololetí 2023 snížil

01.09.2023

ExekuceZdarma

 Počet exekucí na fyzické osoby stoupá v souvislosti s nepříznivou ekonomickou situací.

Dlužníků za první půlrok roku 2023 opět ubylo, na konci roku 2022 jich Centrální evidence exekucí registrovala 666.420, nyní je to 660.177 osob. Celkový pokles je tedy více než 6 tisíc. Tady mělo vliv zastavování bagatelních exekucí. „Soudní exekutoři k tomuto přistupovali profesionálně, navzdory špatné právní úpravě se povedlo vše zvládnout,“ komentuje prezident Exekutorské komory České republiky Mgr. Jan Mlynarčík.

Naopak se zvýšil počet exekucí vedených na fyzickou osobu. „ Už v dubnu jsme vzhledem k aktuálnímu ekonomickému vývoji předpovídali možný nárůst počtu exekucí, nicméně to se může samozřejmě ještě změnit. Do počtu exekučních řízení se nepříznivá ekonomická situace naplno promítá vždy se zpožděním,“ vysvětluje Jan Mlynarčík. V porovnání s koncem roku 2022, kdy CEE uváděla 4.029.280 exekucí, k začátku letošního července je patrný mírný nárůst – 4.077.921 (tj. o bezmála 49 tisíc řízení).

Průměrný český dlužník za první pololetí roku 2023 lehce zestárl, jeho věk vzrostl z 46,4 na 46,5. Tady hraje roli především přirozený demografický vývoj.

„Zdrojem informací pro statistický web EK ČR je především Centrální evidence exekucí, ale také data od soudů či z Rejstříku zahájených exekucí, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Exekutorská komora statistický web připravuje dobrovolně a na vlastní náklady, do budoucna počítá i s dalším rozšířením sledovaných položek. Zájemci si také mohou přihlásit odběr novinek,“ uvedla mluvčí Exekutorské komory ČR Mgr. Eva Rajlichová.

Autor: Petr Blahuš

Foto: Archív KN

 

.

 

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies