Reklama

V polovině července se poslanci konečně dostali k projednávání léta odkládaného tématu, kterým je místní příslušnost exekutorů – teritorialita. I když o ní hovoří návrh Senátu ČR z roku 2015 a také následné souhlasné stanovisko vlády, nezabývali se kupodivu vládní předlohou z dílny Ministerstvem spravedlnosti ČR, ale poslaneckým návrhem v rámci projednávané novely exekučního řádu.

O tom, zda by exekutoři mohli působit jen v obvodu jednotlivých soudních krajů, se v Poslanecké sněmovně vedla poměrně dlouhá diskuze. Podle zastánců by místní příslušnost mohla omezit velké exekutorské úřady a snížit náklady na exekuce. Kritici teritoriality naopak tvrdili, že důsledek by mohl být opačný, že jde jen o přerozdělení trhu mezi exekutory a že stát by neměl zasahovat do soukromého podnikání – dokonce v této souvislosti padl výraz „byznys“. „Neměli bychom zařizovat některým větší a některým menší byznys v rámci exekuční činnosti,“ řekl například poslanec Martin Plíšek. Poslanec Marek Benda zas soudil, že teritorialita, kterou podporuje Exekutorská komora ČR, je jen vnitřním soubojem exekutorů o podíl na trhu.

Exekutorská komora ČR ale tvrdí, že vedle snížení nákladů exekučního řízení by místní příslušnost přinesla lepší rozložení nově nařízených řízení mezi úřady bez ohledu na jejich velikost a větší nezávislost soudních exekutorů. Při jejím zavedení by se příslušnost exekutora řídila bydlištěm dlužníka a nebyla by jako dosud závislá na vůli věřitele.

Podle poslance Karla Fiedlera ale dnes není vůle problém řešit. „Exekuce nemají být byznysem,“ zdůraznil. Nynější stav je podle něho takový, že pět procent exekutorských úřadů ovládá asi 80 procent vymáhaných částek. Vicepremiér Pavel Bělobrádek při projednávání přiznal, že v této věci zůstává za vládou deficit a Ministerstvo spravedlnosti ČR vlastní řešení nepředložilo. „Systém není dobře nastaven,“ uvedl.

Poslanec Marek Černoch zas prohlásil: „Schvalovali jsme tady v jednom zákoně jestli bude mít soud kolečko, které bude automaticky přiřazovat jednotlivé kauzy, nebo jestli to mají dělat předsedové soudů. Tady se jedná úplně o to samé. Je to kolečko, které bude automaticky přiřazovat exekuce jednotlivým exekutorům v kraji.“ A dodal: „Je to opravdu jednoduché, funguje to i v jiných systémech a v jiných případech. A já si myslím, že i v exekucích se tento systém dá využít velmi efektivně. O tom je ten návrh, o ničem jiném.“

Většina poslanců nakonec ruku pro místní příslušnost nezvedla, takže exekutoři si na své kolečko, v jehož rámci by na ně jednotlivé kauzy připadaly, musí počkat. A s nimi i všichni povinní a oprávnění – dlužníci i věřitelé. Po volbách bude mít vláda i poslanci na projednávání místní příslušnosti opět čtyři roky, čili času dost a dost.

 

Karel Žítek, šéfredaktor

 

 

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies