Evropa a úpadek VIII.

19.08.2022 Esej Placené

Jak bylo v minulém pokračování zdůrazněno, toto druhé letní zamyšlení bude právě na něj navazovat a rozvíjet hledání odpovědi na otázku, proč je u právě u nás rozhodovací proces tak zasukovaný… A nejen u nás v České republice, ale i u nás v Evropské unii. Každý, kdo by chtěl o tomto stavu jakýkoliv důkaz, ten se může takřka každodenně podívat na naprosto zmatené chování a jednání našich představitelů doma i v Bruselu a přesvědčit se o tom, že tento způsob vedení a správy věcí veřejných je poněkud nešťastným. Navíc se nám teď obě úrovně přímo doma před očima pěkně prolínají, protože tenhle festival bezvýsledného chaosu údajně koučuje vláda naší země, což nevěstí mnoho dobrého.

Přelom druhé a třetí dekády července, kdy byl tento text dokončován, byl poznamenán několika klíčovými událostmi, které potvrzují skutečnost, že označení festival bezvýsledného chaosu není nadsázkou. Na prvním místě je třeba jmenovat plán Evropské komise na snížení spotřeby plynu v zemích EU o patnáct procent. Připomeňme si genezi tohoto geniálního plánu. Němci propadli oprávněnému strachu z toho, že by jim jejich odvěký blízký spolubojovník a spolupracovník Rusko mohl přestat dodávat potrubím Nordstream po jeho plánované odstávce plyn. Mimo jiné i proto, že Kanada zadržuje Rusku zařízení, které je pro chod takové dlouhé roury nutné, konkrétně turbínu, která tam byla na opravě. Německo okamžitě navrhlo fatální porušení všech pravidel embarga, popřelo celý jeho smysl a vydupalo si návrat turbíny do rukou Gazpromu.

Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies