Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Evropa a úpadek 22 VII.

22.07.2022

Než se vydáme za tématy tohoto léta, připomenu pro lepší orientaci v problémech dneška  pár základních skutečností, které určují, podle mého názoru, současný běh událostí. Připomenu obsah čínsko-ruské deklarace z počátku února, která nám ve své podstatné části sděluje, že oba státy si už nenechají od Západu mluvit do ničeho, co dělají. Názor Západu už tedy pro ně není důležitý a musel by jim být vnucen silou, což jak ukázaly následující události, je opravdu málo pravděpodobné. Druhou velmi podstatnou skutečností je počínající převaha komoditních trhů nad těmi finančními. Jinými slovy, již nebude možné svobodně si vybírat, co si kde za své peníze koupím, ale budu podstatně omezen tím, co mi kde budou ochotni za mé peníze prodat. Na setkání SPIEF to vyjádřil šéf Gazpromu, Alexej Miller, slovy: Jsme svědky rozvoje dvou systémů – systému zdrojů a systému centrálních bank. Centrální banky regulují nominální hodnotu peněz, úrokové sazby a směnné kurzy. Prostřednictvím těchto nominálních nástrojů řídí a kontrolují poptávku, ale nekontrolují nabídku zboží,“ Důraz ve vztahu mezi komoditami a penězi se dle jeho slov přesunul na stranu komodit: …A naše komodita, naše pravidla... Globální finanční systém ztratil kontrolu nad tokem zboží a stal se pouhým generátorem nejsilnějšího inflačního impulsu. Poptávka po komoditách už nyní nahrazuje poptávku po devizových rezervách, což dává držitelům komodit příležitost určovat pravidla hry při jejich distribuci.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Než se vydáme za tématy tohoto léta, připomenu pro lepší orientaci v problémech dneška  pár základních skutečností, které určují, podle mého názoru, současný běh událostí. Připomenu obsah čínsko-ruské deklarace z počátku února, která nám ve své podstatné části sděluje, že oba státy si už nenechají od Západu mluvit do ničeho, co dělají. Názor Západu už tedy pro ně není důležitý a musel by jim být vnucen silou, což jak ukázaly následující události, je opravdu málo pravděpodobné. Druhou velmi podstatnou skutečností je počínající převaha komoditních trhů nad těmi finančními. Jinými slovy, již nebude možné svobodně si vybírat, co si kde za své peníze koupím, ale budu podstatně omezen tím, co mi kde budou ochotni za mé peníze prodat. Na setkání SPIEF to vyjádřil šéf Gazpromu, Alexej Miller, slovy: Jsme svědky rozvoje dvou systémů – systému zdrojů a systému centrálních bank. Centrální banky regulují nominální hodnotu peněz, úrokové sazby a směnné kurzy. Prostřednictvím těchto nominálních nástrojů řídí a kontrolují poptávku, ale nekontrolují nabídku zboží,“ Důraz ve vztahu mezi komoditami a penězi se dle jeho slov přesunul na stranu komodit: …A naše komodita, naše pravidla... Globální finanční systém ztratil kontrolu nad tokem zboží a stal se pouhým generátorem nejsilnějšího inflačního impulsu. Poptávka po komoditách už nyní nahrazuje poptávku po devizových rezervách, což dává držitelům komodit příležitost určovat pravidla hry při jejich distribuci.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies