Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Evropa a úpadek 22 V.           

20.05.2022

Když jsem v prvním letošním textu formuloval své záměry ohledně podoby dvacátého a zřejmě závěrečného ročníku svých pravidelných úvah pro KONKURSNÍ NOVINY, nemohl jsem tušit, jak dokonale se na tyto mé představy hodí úsloví, když chceš pobavit Pánaboha, vykládej mu o svých plánech. Na straně druhé jsem mohl jen stěží očekávat, že budu moci na závěr mých úvah být svědkem skutečného konce řádu, do kterého jsem se narodil a prožil v něm svůj celý dosavadní život. Dosud jsem byl jenom svědkem umírajícího času, tulákem velkým přechodem epoch lidských dějin. Události související s válkou na Ukrajině, brutální ničení všeho, co se ruskému agresorovi dostalo na dostřel nebo do ruky, včetně vraždění civilního obyvatelstva, ničení památek, srovnání statisícových měst se zemí a celosvětová změna hospodářských vztahů a mezinárodně politického řádu dávají mým plánům nejen úplně nový rozměr, ale zároveň nastavují zrcadlo všemu, co jsem o Evropě a úpadku v nejrůznějších souvislostech v posledních dvou dekádách napsal. Budu upřímný, když vidím tu hromadu lidského neštěstí pramenícího z neschopnosti cokoliv změnit a hlavně neschopnosti se dohodnout, raději bych se svého svědectví těchto hrůz zřekl. I když je to až hrůzostrašně zajímavé, raději bych prostě nebyl.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Když jsem v prvním letošním textu formuloval své záměry ohledně podoby dvacátého a zřejmě závěrečného ročníku svých pravidelných úvah pro KONKURSNÍ NOVINY, nemohl jsem tušit, jak dokonale se na tyto mé představy hodí úsloví, když chceš pobavit Pánaboha, vykládej mu o svých plánech. Na straně druhé jsem mohl jen stěží očekávat, že budu moci na závěr mých úvah být svědkem skutečného konce řádu, do kterého jsem se narodil a prožil v něm svůj celý dosavadní život. Dosud jsem byl jenom svědkem umírajícího času, tulákem velkým přechodem epoch lidských dějin. Události související s válkou na Ukrajině, brutální ničení všeho, co se ruskému agresorovi dostalo na dostřel nebo do ruky, včetně vraždění civilního obyvatelstva, ničení památek, srovnání statisícových měst se zemí a celosvětová změna hospodářských vztahů a mezinárodně politického řádu dávají mým plánům nejen úplně nový rozměr, ale zároveň nastavují zrcadlo všemu, co jsem o Evropě a úpadku v nejrůznějších souvislostech v posledních dvou dekádách napsal. Budu upřímný, když vidím tu hromadu lidského neštěstí pramenícího z neschopnosti cokoliv změnit a hlavně neschopnosti se dohodnout, raději bych se svého svědectví těchto hrůz zřekl. I když je to až hrůzostrašně zajímavé, raději bych prostě nebyl.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies